Project sleufloos verwijderen Gasunieleiding

Leidingen worden doorgaans voor vele decennia aangelegd. Toch komt het voor dat leidingen verlaten worden. Ze zijn in onbruik geraakt, bijvoorbeeld omdat het leidingtracé is verlegd, de maximale levensduur is bereikt of er geen afnemers meer gekoppeld zijn.

Ook bij Gasunie is dit het geval. Zij streeft ernaar om verlaten leidingen daadwerkelijk uit de grond te verwijderen. Tot 2019 denkt zij daarom zo’n 350 km leiding te verwijderen. Het liefst in open ontgraving, maar soms sleufloos omdat de leiding anders niet te bereiken is. Een recent voorbeeld hiervan is de sleufloze verwijdering van 210 m gasleiding in Gilze, uitgevoerd door Denys en Van Vulpen, begeleid door Kragten.

Lees verder bij onze projecten.

Deel dit bericht
Naar boven