Samenwerking kennisontwikkeling NSTT en SIKB

Samenwerking kennisontwikkeling NSTT en SIKB

Op 17 mei jl. ondertekenden Walter de Koning (directeur SIKB) (rechts op foto) en Ane Jutte (voorzitter NSTT) een intentie-overeenkomst. Met deze overeenkomst geven ze een vervolg aan de eerder uitgesproken ambitie om te komen tot een kennis- en kwaliteitsimpuls voor sleufloze technieken.

 

Op moment van tekenen liepen er al drie samenwerkingsprojecten. Er wordt gewerkt aan een Richtlijn Geotechnisch onderzoek bij boringen, een Handreiking sleufloze aanleg voor Bevoegd gezag en een validatie van een protocol Boogboringen. Doel van de drie projecten is het geven van een kwaliteitsimpuls aan de uitvoering van gestuurde boringen en tunneling-projecten. Tegelijkertijd wordt door deze kwaliteitsimpuls ook een stuk kennis vastgelegd. Deze kennis komt vanuit diverse leden van de NSTT en partners van SIKB. De samenwerking via deze twee koepel-organisaties moet zorgen voor draagvlak onder de vele stakeholders en tegelijkertijd borgen dat de kennis ook voor de toekomst beheerd en onderhouden wordt.

 

Deel dit bericht
Naar boven