NSTT No-Dig Award

Elk jaar reikt de NSTT de NSTT No-Dig Award uit. Deze prestigieuze Award wordt toegekend aan één of meer organisatie die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project,  van een onderzoek of op andere wijze.

 

Sinds 2017 wordt er voor ook een NSTT Publieksprijs uitgereikt. Daar waar de NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een onafhankelijke vakjury, wordt de NSTT Publieksprijs uitgereikt op basis van een verkiezing onder de NSTT-leden.

 

De NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs 2017 zijn op 11 oktober 2017 uitgereikt aan PWN en LMR Drilling. Zij ontvingen de award voor een boring van Den Helder naar Texel voor de zekerstelling van de drinkwatervoorziening op het eiland. Met een lengte van 4.600 m en op een diepte van 85m is dit de boring de langste gestuurde boring ooit.

 

Aanmelding 2018

Tot 30 juni 2018 kunnen innovaties, projecten of onderzoeken ingediend worden voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. De bekendmaking zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

 

Eerdere winnaars

Voor de inzendingen en uitslag van 2017: klik hier.

Voor de inzendingen en uitslag van 2016: klik hier.

Voor eerdere winnaars, klik hier.

Naar boven