NSTT No-Dig Award

Elk jaar reikt de NSTT de NSTT No-Dig Award uit. Deze prestigieuze Award wordt toegekend aan één of meer organisatie die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project,  van een onderzoek of op andere wijze.

 

De Award bestaat uit een kunstwerk en uit publiciteit in diverse nieuwssites en vakbladen. Ook op de NSTT-events wordt natuurlijk aandacht aan de winnaars besteed.  De Award is tot 2009 tweejaarlijks uitgereikt, sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt. Eerdere winnaars komen zowel uit overheidshoek als vanuit bedrijfsleven.

 

2017

In 2017 worden er voor het eerst twee prijzen uitgereikt.  Naast de NSTT No-Dig Award wordt een NSTT Publieksprijs uitgereikt. De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een onafhankelijke jury. De NSTT Publieksprijs wordt uitgereikt door een verkiezing door de NSTT-leden.

 

De sluitingsdatum voor de inzendingen voor beide prijzen ligt op 30 juni 2017. Daarna wordt beoordeeld of de inzendingen voldoen aan een aantal basiscriteria.  Indien een inzending aan deze criteria voldoet, wordt zij voorgelegd aan de jury en (via deze site) aan de NSTT-leden.

 

In het (vernieuwde) reglement kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de beoordelingscriteria. Tevens kunnen zij aldaar zien op welke wijze een inzending gedaan kan worden.

 

De prijzen worden uitereikt op het NSTT No-Dig Event op 11 en 12 oktober 2017 te Nijkerk.

 

 

Eerdere winnaars

Voor de inzendingen en uitslag van 2016 zie http://www.nstt.nl/no-dig-award/uitslag-2016.

Voor eerdere winnaars, zie  http://www.nstt.nl/no-dig-award/eerdere-winnaars

Naar boven