NSTT No-Dig Award

Elk jaar reikt de NSTT de NSTT No-Dig Award uit. Deze prestigieuze Award wordt toegekend aan één of meer organisatie die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project,  van een onderzoek of op andere wijze.

 

In 2017 wordt er voor het eerst ook een NSTT Publieksprijs uitgereikt. Daar waar de NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een onafhankelijke vakjury, wordt de NSTT Publieksprijs uitgereikt op basis van een verkiezing onder de NSTT-leden.

 

Inzendingen NSTT No-Dig Award 2017

Er zijn vijf inzendingen voor de NSTT No-Dig Award. Onderstaand de vijf, met een link naar een beperkte omschrijving van de inzending.

De vakjury zal uiteindelijk de winnaar bepalen. Daarbij hanteert zij criteria als innovatief, maatschappelijk relevant, technische vooruitgang, etc..

 

Inzendingen NSTT Publieksprijs 2017

De inzendingen voor de NSTT Publieksprijs zijn gedaan in de vorm van een film. Deze films zijn te zien via:

 

Stemmen

Alleen leden van de NSTT kunnen stemmen volgens een vaste procedure. Zij zijn daarover separaat geïnformeerd. 

Leden die hier niet van op de hoogte zijn, kunnen zich wenden tot het secretariaat: info@nstt.nl.

 

Bekendmaking en uitreiking

De winnaars van de NSTT No-Dig Award 2017 en de NSTT Publieksprijs worden beiden bekend gemaakt op het NSTT No-Dig Event op 11 oktober 2017 te Nijkerk. Aldaar vindt ook de prijsuitreiking plaats. U kan hier bij zijn door een gratis deelname aan het event (zie www.no-dig-event.nl).

 

 

Eerdere winnaars

Voor de inzendingen en uitslag van 2016 zie http://www.nstt.nl/no-dig-award/uitslag-2016.

Voor eerdere winnaars, zie  http://www.nstt.nl/no-dig-award/eerdere-winnaars

Naar boven