Introductie Afdeling Leidingrenovatie

Leidingrenovatie staat sterk in de belangstelling. Als gevolg van de introductie van het “assetmanagement” is er steeds meer aandacht voor het verlengen van de levensduur van leidingen. Sprak men tot enkele jaren geleden standaard van vervangen van verouderde leidingen, tegenwoordig is heel normaal dat er eerst gesproken wordt over renoveren. Deze tendens zet zich in sterke mate door en zal blijvend zijn.

Om leidingrenovatie extra aandacht te kunnen geven, heeft de NSTT in 2013 de Afdeling Leidingrenovatie ingesteld. Deze heeft als doel het stimuleren van de sleufloze renovatietechnieken. Dit beslaat de volgende subdoelen:

  • Bevorderen van deskundigheid door kennisdeling
  • Onder de aandacht brengen van toepassingsmogelijkheden van renovatietechnieken
  • Stimulering innovatieve ontwikkelingen
  • Uitdragen maatschappelijke voordelen
  • Verder diepgaand onderzoek relining technieken

 

 

 

 

 

 

De afdeling bestaat uit 20 bedrijven, allen actief binnen het ontwerp en uitvoering van leidingrenovaties. Door hun kennis en ervaring te bundelen en via de Afdeling naar buiten te treden, kunnen de Afdelingsleden gezamenlijk een krachtig geluid laten horen. Gemeenten, energie- en waterleidingbedrijven, industrie en adviseurs kunnen zo kennis maken met de voordelen van renovatietechnieken als tegenhanger van het traditionele vervangen van leidingen. De komende jaren is hier veel werk te verwachten, mede door de sterk onder druk staande gemeentelijke budgetten.

 

De afdelingsactiviteiten zijn divers. Ze lopen uiteen van het aandacht vragen voor renovatietechnieken bij overheden en leidingbeheerders tot bijdragen aan normering. Uiteraard hoort daar ook kennisdeling bij.

 

 

Naar boven