Bestuur Afdeling Leidingrenovatie

De afdeling bestaat uit 17 leden. Vanuit de leden zijn vijf bestuursleden gekozen. Deze treden namens de Afdeling naar buiten en leggen uiteraard verantwoording af in de halfjaarlijkse Afdelingsvergadering.

 

Het bestuur van de Afdeling bestaat uit de volgende personen

 

  • De heer T. Jonkers (Van der Velden Rioleringsbeheer) - voorzitter
  • De heer P. Wonink (Roelofs Advies en Ontwerp) - secretaris
  • De heer M. van der Wijst (Aarsleff Leidingrenovatie) - penningmeester
  • De heer E. Leijnse (Adviesbureau Tweeg)
  • De heer R. van Alphen (Sweco Nederland)

 

De formele positie van de afdeling is vastgelegd in de Statuten van de vereniging en het Afdelingsreglement.

 

Naar boven