Focus Afdeling Leidingrenovatie

De focus van de NSTT-afdeling Leidingrenovatie is vastgelegd. Dat is van belang voor de herkenbaarheid van de Afdeling en draagt bij aan een betere positie in de wereld van de sleufloze technieken.

 

De focus van de NSTT-afdeling Leidingrenovatie is als volgt geformuleeerd:

 

  1. We stellen sleufloze leidingrenovatie centraal. We hanteren daarbij het schema van de NSTT zoals dat op de website onder het kopje ‘renovatie’ vermeld is.
  2. We beschouwen enkel de buitenriolering.
  3. We streven een ketenbenadering na. Hetgeen inhoudt dat we er naar streven alle partijen tot onze leden te kunnen rekenen: producent, leverancier, ingenieursbureau, aannemer, inspectiebedrijf, reinigingsbedrijf laboratorium, opdrachtgever, beheerder.
  4. De focus van de Afdeling blijft gericht op de gemeentelijke product-markt-combinatie. We sluiten andere markten niet uit, maar zullen daar op dit moment niet actief op inzetten.

 

 

De NSTT-Afdeling Leidingrenovatie heeft haar meest recente kennisagenda gepresenteerd op het NSTT No-Dig Event 2017.

Klik hier voor de presentatie.

Naar boven