Open frontboringen

De open front boortechniek is een buisdoorpersingsmethode, waarbij een buis met een open voorkant en door middel van hydraulische vijzels in de grond wordt geperst. Het boorfront staat in direct contact met de binnenkant van de buis. Aan de voorzijde van de te installeren buis bevindt zich een snijrand. Vanuit de startput (persput) wordt een buiselement in de grond gedrukt. Wanneer het buiselement is weggeperst, worden de vijzels teruggetrokken en kan een nieuw element aangekoppeld en weggeperst worden. Dit gaat net zolang door tot het voorste buiselement in de ontvangstput is aangekomen. Daar wordt deze uiteindelijk gekoppeld aan een bestaande leiding.

De techniek is in het algemeen niet goed bestuurbaar. Tijdens het persen kunnen gemakkelijk afwijkingen in het tracé ontstaan, omdat de snijrand aan de voorkant van de booring de weg van d minste weerstand zoekt. Evenzeer belangrijk is dat deze techniek doorgaans alleen boven de grondwaterstand gehanteerd kan worden. Immers, door de open voorkant kan water en zand (als loopzand) de buis binnentreden.

 

Technieken

Een onderverdeling van de open front techniek kan gemaakt worden naar de wijze van verwijderen van de grond.

 

Avegaar

Bij de avegaarmethode gebeurt de afvoer van de grond, vanaf de snijrand naar de perspunt, met een grondboor ofwel avegaar. Dit si een soort schroefvijzel die wordt aangedreven door een boormotor in de persput. De voorkant van de avegaar, waarmee ook de grond wordt losgewoeld, bevindt zich direct achter de snijrand. Bij deze techniek is het niet nodig dat iemand de buis in gaat. Dat betekent dat de methode geschikt is voor kleinere diameters. Stuurcorrecties zijn daardoor niet of nauwelijks mogelijk.

 

Handmatige/machinale deelontgraving

Bij open front boringen met handmatige of machinale deelontgraving wordt de grond voor het eerste buissegment letterlijk weggegraven. Dit kan handmatig of machinaal. Via een transportsysteem (karretjes) wordt de afgegraven grond door de buis heen afgevoerd naar de perspunt. Bij het systeem van menstoegankelijke boringen kunnen met stuurvijzels achter de snijrand, beperkte stuurcorrecties worden uitgevoerd. Essentieel is dat de diameter van de buis groot genoeg is en dat de buis ruim boven het grondwaterniveau ligt.

 

Toepassingen

De open front techniek wordt frequent gebruikt. Standaard diameters en lengten zijn daarbij niet exact bepaalt, maar gebruikelijk is een verdeling van “diameter 150 mm / lengte 150 m” tot “diameter 1500 mm  / lengte 100m. Onder bepaalde omstandigheden is een grotere diameter mogelijk, maar dan wel met een kortere lengte.

 

Aandachtspunten

-          Het tracé moet vrij zijn van grondwater. Binnen Nederland betekent dat veelal de toepassing van bemaling

-          De perskrachten die nodig zijn om de buizen weg te drukken nemen toe met de lengte en diameter. Deze krachten moeten worden overgebracht via een drukscherm in de persput op de bodem.

-          De toepassing betreft vooral rechte tracés. Met toenemende lengte, neemt de nauwkeurigheid af.

Naar boven