Reparatietechnieken

Onder reparatietechnieken worden die technieken verstaan die lokaal in de leiding gebreken kunnen repareren. Deze technieken zijn niet geschikt om een leiding structureel / constructief op te waarderen. Wel kunnen zijn ingezet worden om bijvoorbeeld scheuren, barsten, gaten en andere beschadigingen in een leiding op te heffen.

 

Technieken

Er zijn meerdere varianten van de reparatietechnieken. De belangrijksten zijn:

 

Injectietechnieken

Injectietechnieken worden ingezet bij het dichten van lekke voegverbindingen tussen buiselementen. Dit gebeurt met injectiemallen. Beide zijden van de lekkende voegconstructie worden door middel van ballonafsluiters vloeistof- en luchtdicht afgesloten. De zo gecreëerde binnenkamer wordt op overdruk t.o.v. de grondwaterdruk gezet. Vervolgens wordt de injectievloeistof onder druk toegevoegd. Door een reactie van het aanwezige water en de chemicaliën ontstaat na uitharding een inert materiaal op basis van polyurethaan hars waarmee de lekkage is gedicht.

 

Robottechnieken

Een via een camera bestuurde robot kan lokale scheuren en andere beschadigingen behandelen. Het reparatiemateriaal bestaat meestal uit een mortel op epoxybasis. Deze wordt op de te repareren plek aangebracht. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van injectietechnieken als van het koud aanbrengen met behulp van spatels op de te repareren binnenwand van de leiding.

 

Manchetten

Manchetten zijn kunststof slabben met speciale profielen voor de afdichting op de binnenwand van de buis. Aan beide zijden van de lekkende voegconstructie wordt het kunststof profiel door middel van een roestvrijstalen band op de binnenwand gefixeerd.

 

Deelrenovatie

Deelrenovatie is het aanbrengen van een partiële lining ter plaatse van een beschadiging. Deze lining bestaat uit een met hars geïmpregneerde kous (liner). De malconstructie waarop de liner rondom is aangebracht, wordt met behulp van een camera in positie gebracht. De binnenkamer van de mal wordt opgeblazen en fixeert zo de liner rondom tegen de binnenkant van de buis. Na uitharding van de liner wordt de druk van de kamer gehaald en kan de mal worden verwijderd.

 

Aandachtspunten

-          Voor het bepalen van de te hanteren techniek is het van belang dat bekend is waar de leiding beschadigd is. Dit gebeurt doorgaans met inspectietechnieken.

-          Voor aanvang van de reparatie is het van gelang dat de binnenleiding vrij is van obstakels (ingegroeide boomwortels, afvalresten, etc.) en schoon is. 

-          Indien een leiding op meerdere plaatsen beschadigd is, of vaker lekkages vertoont is renovatie van de leiding een mogelijke optie.

-          Indien de beschadiging de constructieve integriteit van de leiding aangetast heeft, is reparatie niet mogelijk. Er kan dan gebruik gemaakt worden van renovatietechnieken. Indien ook dit niet helpt, dient de leiding uiteindelijk vervangen te worden.

Naar boven