7e NSTT No-Dig Event verplaatst naar maart 2022

De zevende editie van het NSTT No-Dig Event – oorspronkelijk gepland voor dit najaar – zal plaatsvinden op woensdag 30 en donderdag 31 maart 2022. Met het oog op de gevolgen van de corona-pandemie wordt het tweejaarlijkse Event met vijf maanden verplaatst. Directe aanleiding voor deze verplaatsing is dat het succes van het Event voor exposanten en bezoekers niet gegarandeerd kan worden.

Veel overheden, overheidsgerelateerde organisaties/opdrachtgevers en bedrijven hebben aangegeven dat zij zeer terughoudend zijn met betrekking tot bezoek aan congressen en beurzen. Zij geven aan dat naar verwachting deze terughoudendheid tot eind 2021 blijft bestaan, ook als de coronamaatregelen verder worden versoepeld. Zij hebben daarom grote twijfels of hun medewerkers kunnen deelnemen aan het Event. Van een aantal organisaties is nu al zeker dat hun werknemers niet deel kunnen nemen.
Daarmee kan een relevant deel van de doelgroep van het Event niet aanwezig zijn.

Een belangrijke succesfactor van het Event is het bijeen brengen van de gehele keten. Gelet op het bovenstaande is dit op de oorspronkelijke datum onvoldoende geborgd. Het verplaatsen van het Event naar 30 en 31 maart 2022 zal dit naar verwachting wel het geval zijn.

Tezamen met alle bezoekers, lezinggevers en exposanten wordt het zevende NSTT No-Dig Event op 30 en 31 maart bij Hart van Holland te Nijkerk ongetwijfeld weer een groot succes.

Deel dit bericht
Naar boven