Interview Ton Jonkers: oud-voorzitter van de NSTT Afdeling Leidingrenovatie

In november 2020 nam Ton Jonkers afscheid als (eerste) voorzitter van de NSTT Afdeling Leidingrenovatie. Voor deze bijzondere gelegenheid werd hij geïnterviewd door zijn opvolger Erica Frakking.

 

Hoe ben je begonnen als voorzitter?

Zeven jaar geleden ben ik gestart als voorzitter van de afdeling leidingrenovatie van de NSTT. Na een traject dat ik, samen met anderen de afdeling heb helpen oprichten. De NSTT had 100-den leden en in die tijd was het aandeel van leidingrenovatie en de plaats die we innamen in die groep nog niet erg groot. Daardoor kreeg het niet de aandacht die het eigenlijk verdiende en ontstond het idee voor een eigen afdeling. Het oprichten van de afdeling viel samen met het afscheid nemen van mijn toenmalige functie bij van der Velden Rioleringsbeheer.  Daardoor kon ik de stap ook makkelijk maken, ik kende “het wereldje en de mensen”, wilde graag bijdragen aan het professionaliseren van de branche en ik had de tijd.

 

Onze vergaderingen begonnen in het Bouwhuis van Bouwend Nederland in Zoetermeer. Dit veranderde snel en zijn we begonnen met het bezoeken van de aangesloten bedrijven en hielden we daar de bijeenkomsten en vergaderingen. Zo was elk aangesloten lid een keer gastheer van de vergaderingen en kregen ze meteen de kans om zich te presenteren. Hieruit speekt ook het onderling vertrouwen. 

 

Ook het contact onderling en het respect voor elkaar heeft de afdeling en de branche versterkt. We hebben, in overleg met, elkaar, duidelijke doelstellingen geformuleerd waarvan kennis delen de belangrijkste is. Maar ook samen de markt vergroten en professionaliseren en de maatschappelijke voordelen van rioolrenovatie onder de aandacht brengen zijn belangrijke doelen.

 

De ontwikkelingen in de branche zijn de afgelopen jaren heel snel gegaan. De totale markt is van ca. 80 km per jaar gegroeid naar een markt van ca. 220 km per jaar in 2020.

 

Een groot en belangrijk project van de afdeling is de ontwikkeling geweest van de NEN 7801:2020 'Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van leidingtechnieken'. Deze NEN-norm is per 1 oktober 2020 gepubliceerd. Hiervoor werkte iedereen op zijn eigen manier en was het moeilijk bepaalde producten of diensten goed met elkaar te vergelijken. Bij elke aanbesteding was het weer anders. Dit was voor zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers ondoorzichtig.

Kees Snaterse heeft de start gemaakt met de ontwikkeling van deze NEN-norm, Dat stokje heb ik daarna van hem overgenomen. We zijn zeker vijf jaar met dit project bezig geweest en het heeft een grote bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de branche. Het proces was heel intensief, we werkten samen met de Stichting RIONED, een schrijversgroep samengesteld uit onze leden, mensen uit de wetenschap, techneuten, de markt en de inhoudelijke bedrijven. Het was niet altijd makkelijk maar we hebben het voor elkaar gekregen.

 

Als afdeling hebben we er ook voor gezorgd dat de branche afstemming kreeg met de Stichting RIONED en de Stichting Wateropleidingen. Hier hebben we regelmatig overleg mee om de ontwikkelingen te bespreken en de samenwerking op te zoeken. De hoop is nog steeds dat we een opleiding rioolrenovatie op kunnen zetten bij de stichting wateropleidingen, er is tot nu toe nog te weinig animo voor geweest.

 

Veiligheid heeft ook altijd een belangrijk deel uitgemaakt van onze agenda. Het laatste project, wat nu nog steeds loopt, is hoe we als branche omgaan met asbest in voegenkit. Er lopen nog onderzoeken om te bekijken wat de risico’s zijn en hoe we de mensen die daarmee werken daartegen kunnen beschermen.

 

Mijn persoonlijke motivatie is altijd geweest dat ik mee wilde werken aan de ontwikkeling van de branche rioolrenovatie, zeker toen mijn functie wegviel, en om mijn kennis en ervaringen daarvoor in te zetten. Het voorzitterschap is een menselijke functie, je geeft sturing aan de inhoudelijke discussie door logica en een beetje boeren verstand. Je moet er voor zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten en er een goede balans is in de groep.

 

Toekomst

Als ik naar de toekomst kijk voorzie ik dat de NSTT en de afdeling Leidingrenovatie een belangrijke rol blijft spelen in de branche, ze heeft nu al een belangrijke rol ingenomen. De groei zal in deze branche toe blijven nemen. De NSTT en de afdeling moeten nu echt in gaan zetten op duurzaamheid. Dit moet verder ontwikkeld worden en meetbaar gemaakt worden. We kunnen het vergelijken met nieuwe aanleg en vervangen. Een volgende stap is ook om meer interactie met gemeenten en opdrachtgevers te zoeken om deze dichter bij de marktpartijen te brengen en samen aan de duurzaamheidsdoelen te werken.

 

Ik voorzie in de toekomst ook meer mogelijkheden voor bedrijven om samen te werken aan grootschalige projecten. Die worden zo groot dat samenwerking nodig is. Dan is het niet meer ieder voor zich maar juist de samenwerking onderling waarin iedereen zijn expertise heeft.

 

Ik heb het voorzitterschap met heel veel plezier uitgevoerd maar ik blijf niet stilzitten. Ik heb afscheid genomen maar ik heb ook alweer nieuwe stappen gezet. Ik heb me aangemeld als toezichthouder bij het museum in Boxtel en ik blijf me inzetten om bij te kunnen dragen aan de maatschappij.

Deel dit bericht
Naar boven