ProRail: Booraannemers naar veiligheidsladder ‘trede 3’

In 2012 heeft ProRail de ‘Veiligheidsladder’ geïntroduceerd. Met deze ‘ladder’ wordt het veiligheidsbewustzijn van een organisatie in kaart gebracht en gestimuleerd. Bedrijven kunnen zich hierbij certificeren.  Trede 1 betekent dat men aan het wettelijke minimum voldoet. Trede 2 t/m trede 4 betekent een steeds hoger veiligheidsbewustzijn in de organisatie zelf, bij trede 5 wordt samenwerking met derden gezocht om veiligheid verder te verbeteren (o.a. vergelijking met branche en eventuele samenwerkingsinitiatieven).

Op basis van de eerste jaren ervaring, wordt een positieve impact van de Veiligheidsladder gezien. Daarom gaat ProRail per 1 juli 2019 haar erkende kabelbedrijven en booraannemers verplichten om aan de Veiligheidsladder, trede 3 te voldoen. Twee jaar later zal dit trede 4 worden. Doel is om de veiligheidscultuur nog verder te verbeteren. Indien bedrijven niet voldoen aan de eisen, heeft dit gevolgen voor hun erkenning bij ProRail.

 

Gelet op de korte aankondigingstijd heeft ProRail – mede naar aanleiding van de ALV van NSTT – bij de verplichting een overgangsregeling opgenomen. Bedrijven die voor 1 juli a.s. wel zijn geaudit voor trede 3, maar dit nog niet gehaald hebben, krijgen een eenmalig uitstel tot 31 december 2019.

 

Het voornemen om per 1 juli 2021 voor alle betreffende aannemers Veiligheidsladder niveau 4 verplicht te stellen, blijft ongewijzigd. In september 2019 zullen ProRail en NSTT nadere afspraken maken voor eventuele samenwerking hierover.

Deel dit bericht
Naar boven