Protocol geotechnisch onderzoek ter visie

Samen met SIKB, Drinkwaterbedrijf Oasen en Hoogheemraadschap van Rijnland voert NSTT het project ‘In de ondergrond blijven’ uit. Het project is gericht op bedrijven en bevoegde instanties, met als doel het reduceren van faalkosten bij de sleufloze aanleg van kabels en leidingen. Eén van de instrumenten die daarvoor worden ingezet is het Protocol Geotechnisch grondonderzoek bij sleufloze technieken. Najaar 2018 ligt de ontwerpversie ter visie. U kan het protocol downloaden via www.sikb.nl. Reageren kan tot 26 oktober 2018.

 

Bij sleufloze technieken worden kabels en leidingen aangelegd zonder dat er graafwerk nodig is. Voordelen zijn het kunnen kruisen van bestaande (water)infra en minder hinder, sneller en energievriendelijker dan open sleuftechnieken.

 

Dankzij innovaties zijn sleufloze technieken steeds breder toepasbaar en worden ze steeds betrouwbaarder. Maar ondanks de meer dan 30 jaar ervaring, gaat er nog steeds wel eens iets mis. Veel risico’s in de uitvoering kan je al in de voorbereiding voorkomen. De juiste bodemparameters leiden tot bekendheid met ondergrondse obstakels, grindbedden, laagovergangen, etc. Juist deze elementen kunnen leiden tot wegvallende boordruk, blow-outs of beschadiging van de (gecoate) leiding, etc. Kortom: verbetering van het geotechnisch onderzoek betekent verbetering van het hele proces en ultimo reductie van de faalkosten.

 

Om deze reductie te bereiken ontwikkelt NSTT, samen met SIKB, Drinkwaterbedrijf Oasen en Hoogheemraadschap van Rijnland , het protocol Geotechnisch grondonderzoek.

Het protocol moet aansluiten op de bestaande NEN3650/3651 (vooral gericht op buisleidingen en leidingen met gevaarlijke inhoud) en de RWS-richtlijnen (gericht op waterstaatswerken). Tussen deze NEN en richtlijnen bestaat een gat waar beiden niet op zijn toegespitst, maar – bij gebrek aan alternatieven – wel vaak worden voorgeschreven. Het protocol is daarom vooral gericht op de kleinere boringen. Het beschrijft het traject van planfase tot realisatie, met daarin het bureau-, terrein- en laboratoriumonderzoek, met een focus op activiteiten die de risico’s van de boring significant kunnen verminderen. Het protocol maakt ook onderscheid tussen hoog en laag risico objecten.

 

Het ontwerp-protocol Geotechnisch grondonderzoek bij sleufloze technieken is op www.sikb.nl gepubliceerd voor een openbare reactieronde. U wordt uitgenodigd om uw reactie te geven.

Na de reactieronde zal het document worden vastgesteld en openbaar gepubliceerd. Vanaf dat moment is het voor iedereen toepasbaar.

Deel dit bericht
Naar boven