Rioolinspectie per 2020 volgens de Europese norm

Vanaf januari 2020 wordt visuele inspectie van rioleringsobjecten gebaseerd op de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011. Daarmee gaat de Nederlandse NEN3399 vervallen. Hiermee verdwijnt een stuk onduidelijkheid tussen inspecteur en beheer(systeem). Een werkwijze die direct invloed zal hebben op de no-digtechnieken 'inspectie van leidingen' en 'renovatie van leidingen'.

 

Op dit moment werkt Nederland met een NEN 3399 uit 2015. Dit is in feite een classificatienorm, waarin de toestand van een riool wordt geconstateerd. De systematiek is een aantal jaren geleden geïntroduceerd om de kans op fouten te verkleinen en beheer goedkoper te maken. Echter, volgens deze norm wordt niet vastgelegd wat de omvang van de toestandsaspecten is. Daarmee verdwijnt informatie die noodzakelijk is om een rioolstelsel goed te beheren. Na grondige evaluatie is besloten om de Europese norm volledig van kracht te laten zijn. Deze richt zich op het waarnemen en registreren van de toestand van het riool en gebruikt hiervoor codes en kwantificeringen. Daarmee wordt het toepassen van de classificatiemethodiek losgekoppeld van het inspecteren.

Inspecteurs gaan in detail vastleggen wat ze waarnemen. Beheerders krijgen daarna de inspectieresultaten in detail. De beheersoftware zal de detailgegevens vervolgens kunnen filteren, classificeren en analyseren. Beheerders krijgen zo beter zicht op de conditie van hun objecten én kunnen eenvoudiger een analyse op degradatie maken. Waardoor ze knelpunten kunnen opsporen en betere beheerbeslissingen kunnen nemen (selectiever inspecteren en afwegen tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen).

Voor meer informatie: www.riool.net

 

Deel dit bericht
Naar boven