Stijgende lijn sleufloze rioolrenovatie

Meer leiding- en rioolrenovatie. Dat laten de productiecijfers over 2017 zien. Het aantal kilometers ondergrondse infra dat is gerelined, is toegenomen tot boven de 200 km. Niet gek als je bedenkt dat in 2010 de productie nog onder de 100 km per jaar lag. Dit zijn duidelijke uitkomsten uit het jaarlijkse trendonderzoek van de NSTT-Afdeling Leidingrenovatie.

Als belangrijkste oorzaak voor de groei geldt de maatschappelijke wens om geen hinder en overlast te veroorzaken bij het noodzakelijke onderhoud en vervanging van onze kostbare riool- en nuts-infrastructuur. Daarnaast liggen de kosten ten opzichte van open ontgraving lager en is de productiesnelheid een stuk hoger.  Gezien de toenemende leeftijd van onze netten, wordt de renovatievraag alleen maar groter. De groei van de leidingrenovatie zal zich daarom in de komende jaren blijven ontwikkelen.

Zie ook http://www.nstt.nl/kenniscentrum/kennis-opdoen/downloads-en-publicaties.

Deel dit bericht
Naar boven