NSTT Nieuwsbrief februari 2019

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

Rioolinspectie per 2020 volgens de Europese norm
Vanaf januari 2020 wordt visuele inspectie van rioleringsobjecten gebaseerd op de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011. Daarmee gaat de Nederlandse NEN3399 vervallen. Hiermee verdwijnt een stuk onduidelijkheid tussen inspecteur en beheer(systeem). Een werkwijze die direct invloed zal hebben op de no-digtechnieken 'inspectie van leidingen' en 'renovatie van leidingen'.

Op dit moment werkt Nederland met een NEN 3399 uit 2015. Dit is in feite een classificatienorm, waarin de toestand van een riool wordt geconstateerd. De systematiek is een aantal jaren geleden geïntroduceerd om de kans op fouten te verkleinen en beheer goedkoper te maken. Echter, volgens deze norm wordt niet vastgelegd wat de omvang van de toestandsaspecten is. Daarmee verdwijnt informatie die noodzakelijk is om een rioolstelsel goed te beheren. Na grondige evaluatie is besloten om de Europese norm volledig van kracht te lagen zijn. Deze richt zich op het waarnemen en registreren van de toestand van het riool en gebruikt hiervoor codes en kwantificeringen. Daarmee wordt het toepassen van de classificatiemethodiek losgekoppeld van het inspecteren.

Inspecteurs gaan in detail vastleggen wat ze waarnemen. Beheerders krijgen daarna de inspectieresultaten in detail. De beheersoftware zal de detailgegevens vervolgens kunnen filteren, classificeren en analyseren. Beheerders krijgen zo beter zicht op de conditie van hun objecten én kunnen eenvoudiger een analyse op degradatie maken. Waardoor ze knelpunten kunnen opsporen en betere beheerbeslissingen kunnen nemen (selectiever inspecteren en afwegen tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen).

Voor meer informatie: www.riool.net
Rioolinspectie per 2020 volgens de Europese norm
Vanaf januari 2020 wordt visuele inspectie van rioleringsobjecten gebaseerd op de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011. Daarmee gaat de Nederlandse NEN3399 vervallen. Hiermee verdwijnt een stuk onduidelijkheid tussen inspecteur en beheer(systeem). Een werkwijze die direct invloed zal hebben op de no-digtechnieken 'inspectie van leidingen' en 'renovatie van leidingen'.

Op dit moment werkt Nederland met een NEN 3399 uit 2015. Dit is in feite een classificatienorm, waarin de toestand van een riool wordt geconstateerd. De systematiek is een aantal jaren geleden geïntroduceerd om de kans op fouten te verkleinen en beheer goedkoper te maken. Echter, volgens deze norm wordt niet vastgelegd wat de omvang van de toestandsaspecten is. Daarmee verdwijnt informatie die noodzakelijk is om een rioolstelsel goed te beheren. Na grondige evaluatie is besloten om de Europese norm volledig van kracht te lagen zijn. Deze richt zich op het waarnemen en registreren van de toestand van het riool en gebruikt hiervoor codes en kwantificeringen. Daarmee wordt het toepassen van de classificatiemethodiek losgekoppeld van het inspecteren.

Inspecteurs gaan in detail vastleggen wat ze waarnemen. Beheerders krijgen daarna de inspectieresultaten in detail. De beheersoftware zal de detailgegevens vervolgens kunnen filteren, classificeren en analyseren. Beheerders krijgen zo beter zicht op de conditie van hun objecten én kunnen eenvoudiger een analyse op degradatie maken. Waardoor ze knelpunten kunnen opsporen en betere beheerbeslissingen kunnen nemen (selectiever inspecteren en afwegen tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen).

Voor meer informatie: www.riool.net
Onderzoeksuitvraag: No-Dig en Energietransitie

IIedereen die iets met de ondergrond te maken heeft, krijgt ermee te maken: de Energietransitie. Dus ook voor de NSTT-leden zal de Energietransitie gevolgen hebben. Maar welke gevolgen precies? En kunnen we daar (nog) in sturen? Gaat u het voor ons uitzoeken? NSTT start een onderzoek naar de mogelijkheden die de energietransitie biedt aan No-Dig-technieken. Dieper, verder en nauwkeuriger boren? Gasnetten ombouwen of juist vervangen? Upgraden van riool om warmte te winnen? Het zou allemaal kunnen. Bent u een partij die hier goed zicht op heeft? En bent u bereid om hier een betaald onderzoek naar uit te voeren? Tot 15 maart a.s. kan u een onderzoeksvoorstel indienen bij NSTT. Lees meer in de onderzoeksuitvraag over de gewenste onderzoeksopbrengst en de randvoorwaarden.

Meer informatie
Uw project en de NSTT-Award, een gouden combinatie?

Evenals voorgaande jaren reikt de NSTT ook in 2019 weer de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs uit. Jaarlijks worden deze prestigieuze prijzen toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze. De uiterste inzendingsdatum is 30 juni 2019. De prijzen worden uitgereikt op het NSTT No-Dig Event op 9 en 10 oktober 2019.

Meer informatie
NSTT No-Dig Event nu al groter dan ooit
"We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met de organisatie en het NSTT No-Dig Event leeft nu al meer dan ooit". Een enthousiaste Ane Jutte, kartrekker van het NSTT No-Dig Event, aan het woord. En hij heeft gelijk. Het Event bruist aan alle kanten en er is steeds meer aandacht voor sleufloze technieken.

"We hebben de beursvloer in 2019 fors uitgebreid. Dat bleek nodig na de vorige edities. Er is nu nog wel wat ruimte beschikbaar, maar er zijn al meer vierkante meters dan vorige edites toegewezen. En dat terwijl het pas in oktober plaats vindt, nog meer dan een half jaar weg".

Ook het kennisprogramma krijgt al goed vorm. Doorgaans gebeurt dat pas in de laatste maanden voor het event. Maar voor 2019 Is het lezingenprogramma nu al voor meer dan 50% gevuld. Dit wordt nog aangevuld met (halfdaagse) cursussen die dit jaar voor het eerst op het Event worden aangeboden. Daarmee is er weer een groot aanbod van kennis en innovatie.

Gelukkig is er ook weer veel ruimte voor live demonstraties op het buitenterrein, met dit jaar de mogelijkheid om zelf ook te no-diggen. Jutte daarover: "Dat is de echte kracht van het Event. Het weerspiegelt echt de hele No-Dig-wereld: theorie, ervaring en gewoon doen".

Voor meer informatie: zie www.no-dig-event.nl.
NSTT No-Dig Event nu al groter dan ooit
"We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met de organisatie en het NSTT No-Dig Event leeft nu al meer dan ooit". Een enthousiaste Ane Jutte, kartrekker van het NSTT No-Dig Event, aan het woord. En hij heeft gelijk. Het Event bruist aan alle kanten en er is steeds meer aandacht voor sleufloze technieken.

"We hebben de beursvloer in 2019 fors uitgebreid. Dat bleek nodig na de vorige edities. Er is nu nog wel wat ruimte beschikbaar, maar er zijn al meer vierkante meters dan vorige edites toegewezen. En dat terwijl het pas in oktober plaats vindt, nog meer dan een half jaar weg".

Ook het kennisprogramma krijgt al goed vorm. Doorgaans gebeurt dat pas in de laatste maanden voor het event. Maar voor 2019 Is het lezingenprogramma nu al voor meer dan 50% gevuld. Dit wordt nog aangevuld met (halfdaagse) cursussen die dit jaar voor het eerst op het Event worden aangeboden. Daarmee is er weer een groot aanbod van kennis en innovatie.

Gelukkig is er ook weer veel ruimte voor live demonstraties op het buitenterrein, met dit jaar de mogelijkheid om zelf ook te no-diggen. Jutte daarover: "Dat is de echte kracht van het Event. Het weerspiegelt echt de hele No-Dig-wereld: theorie, ervaring en gewoon doen".

Voor meer informatie: zie www.no-dig-event.nl.
NSTT Agenda.

21
MRT
Studiemiddag en Algemene Ledenvergadering
09
OKT
NSTT No-Dig Event 2019
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl