NSTT Nieuwsbrief mei 2019

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

ProRail: Booraannemers naar veiligheidsladder ‘trede 3’

ProRail verplicht haar booraannemers om per 1 juli 2019 te voldoen aan de Veiligheidsladder, trede 3. Recentelijk is hierbij een overgangsregeling geïntroduceerd. Indien bedrijven niet aan de eis voldoen, heeft dit gevolgen voor hun erkenning bij ProRail.

Meer informatie
Sleufloze technieken voor industrie(-leidingen) en energie(-toepassingen)

Op 13 juni 2019 slond een studiemiddag gepland met als onderwerp ‘Sleufloze technieken voor industrie(-leidingen) en energie(-toepassingen)’. Deze werd georganiseerd door Ie-net (expertgroep Civiele Technieken-werkgroep buisdoorpersingen en het NSTT (Nederlandse vereniging voor sleufloze technieken) in Antwerpen. Helaas bleek het noodzakelijk om de bijeenkomst te cancelen. De bijeenkomst gaat dus niet door.

Meer informatie
De tijd dringt ....

Op 30 juni a.s. sluit de inzending voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Wees er op tijd bij want voor je het weet ben je te laat. En dat is jammer want de Publieksprijs wordt dit jaar gejureerd door de meer dan 1200 bezoekers op het NSTT No-Dig Event. Hoe breed wil je onder de aandacht komen??

Meer informatie
Rioolinspectie per 2020 volgens de Europese norm
Zoals waarschijnlijk bekend wordt per 1 januari 2020 de visuele inspectie van rioleringsobjecten gebaseerd op de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011. Daarmee vervalt de Nederlandse NEN3399. Met de nieuwe norm wordt een stuk onduidelijkheid weggenomen tussen inspecteur en beheer(systeem). Een werkwijze die direct invloed zal hebben op de no-digtechnieken 'inspectie van leidingen' en 'renovatie van leidingen'.

Met de nieuwe norm gaan inspecteurs in detail vastleggen wat ze waarnemen. Beheerders krijgen daarna de inspectieresultaten in detail. De beheersoftware zal de detailgegevens vervolgens kunnen filteren, classificeren en analyseren. Beheerders krijgen zo beter zicht op de conditie van hun objecten én kunnen eenvoudiger een analyse op degradatie maken. Waardoor ze knelpunten kunnen opsporen en betere beheerbeslissingen kunnen nemen (selectiever inspecteren en afwegen tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen).
Voor meer informatie: www.riool.net
Rioolinspectie per 2020 volgens de Europese norm
Zoals waarschijnlijk bekend wordt per 1 januari 2020 de visuele inspectie van rioleringsobjecten gebaseerd op de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011. Daarmee vervalt de Nederlandse NEN3399. Met de nieuwe norm wordt een stuk onduidelijkheid weggenomen tussen inspecteur en beheer(systeem). Een werkwijze die direct invloed zal hebben op de no-digtechnieken 'inspectie van leidingen' en 'renovatie van leidingen'.

Met de nieuwe norm gaan inspecteurs in detail vastleggen wat ze waarnemen. Beheerders krijgen daarna de inspectieresultaten in detail. De beheersoftware zal de detailgegevens vervolgens kunnen filteren, classificeren en analyseren. Beheerders krijgen zo beter zicht op de conditie van hun objecten én kunnen eenvoudiger een analyse op degradatie maken. Waardoor ze knelpunten kunnen opsporen en betere beheerbeslissingen kunnen nemen (selectiever inspecteren en afwegen tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen).
Voor meer informatie: www.riool.net
NSTT Agenda.

30
SEP
internationaal ISTT No-Dig Event Florence
09
OKT
NSTT No-Dig Event 2019
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl