NSTT Nieuwsbrief juli 2019

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

Herziene versie Richtlijn Boortechnieken Rijkswaterstaat

Recentelijk is de herziene versie van de Richtlijn Boortechnieken (RBT-2019) van Rijkswaterstaat vastgesteld. Deze herziening is tot stand gekomen na vooronderzoek / consultatie van interne als externe stakeholders (waaronder NSTT). De RBT-2019 geeft voorwaarden om de impact van boren en open ontgravingen op RWS-werken te minimaliseren. Daarmee is de RBT-2019 van belang voor ontwerpers, uitvoerders, (leiding)beheerders en toezichthouders.

Meer informatie
Geotechnisch onderzoek sleufloze technieken in protocol vastgelegd

Het CCvD Bodembeheer van SIKB heeft, met instemming van NSTT, een protocol vastgesteld voor het geotechnisch onderzoek dat voorafgaat aan de sleufloze aanleg van kabels en leidingen (bijv. horizontale boringen en microtunneling). Het initiatief tot dit ‘Protocol 5201 Geotechnisch grondonderzoek’ is genomen door SIKB en de NSTT om de kwaliteit van sleufloze technieken verder te ondersteunen. Het protocol is vooral gericht op kleinere boringen met een beperkt risicoprofiel, waarvoor de bestaande NEN-3650 normen te zwaar zijn.

Meer informatie
Eerste lezingen No-Dig Event bekend
Het kennisprogramma om het No-Dig Event (9 en 10 oktober 2019) krijgt inmiddels vorm. De eerste tien lezingen zijn inmiddels bekend. Zo wordt o.a. ingegaan op de nieuwe RWS-Richtlijn Boortechnieken en de nieuwe Inspectienorm rioleringen. Ook zullen de kansen voor no-dig binnen de energietransitie worden besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor nieuwe technische ontwikkelen, zoals renovatie van inspectieputten, ontwikkelingen rond E-pipe en direct-pipe en gyro-meetsystemen.

Voor het uitgebreide programma wordt verwezen naar de site van het No-Dig Event.
Eerste lezingen No-Dig Event bekend
Het kennisprogramma om het No-Dig Event (9 en 10 oktober 2019) krijgt inmiddels vorm. De eerste tien lezingen zijn inmiddels bekend. Zo wordt o.a. ingegaan op de nieuwe RWS-Richtlijn Boortechnieken en de nieuwe Inspectienorm rioleringen. Ook zullen de kansen voor no-dig binnen de energietransitie worden besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor nieuwe technische ontwikkelen, zoals renovatie van inspectieputten, ontwikkelingen rond E-pipe en direct-pipe en gyro-meetsystemen.

Voor het uitgebreide programma wordt verwezen naar de site van het No-Dig Event.
NSTT Agenda.

30
SEP
internationaal ISTT No-Dig Event Florence
09
OKT
NSTT No-Dig Event 2019
20
NOV
Congres No-Dig tenzij, Rotterdam
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl