NSTT nieuwsbrief maart 2020

Geachte


Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

Onderzoek mogelijke asbest in voegenkit riolering

De Nederlandse rioleringsbranche is een onderzoek gestart naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in voegenkit van rioolbuizen. Het onderzoek moet waarschijnlijkheid, aard en ernst bepalen. De moffenkit wordt toegepast om riolen waterdicht te verbinden. Vermoedelijk is tussen 1945 en 1983 moffenkit gebruikt die asbest kan bevatten. In latere jaren is asbest niet meer toegepast, ook is in veel gevallen overgegaan op het gebruik van ringen van rubber.

Meer informatie
Nieuwe boormeesters opgeleid

Met 18 aankomende boormeesters was de meerdaagse cursus Boormeester HDD 1 van Deltares in januari 2020 weer goed bezocht. Deze cursus leidt op tot door de CKB-erkende functie 'Boormeester kleine boringen' (40ton), eveneens door CKB erkende opleiding. Hiermee neemt het aantal vakmensen in de sector weer verder toe.

Meer informatie
24 maart: studiemiddag + ALV
Op 24 maart a.s. organiseert NSTT een studiemiddag. Deze is gekoppeld aan de ALV van de vereniging.
Op de studiemiddag worden actuele thema's behandeld zoals de toepassing van (gecertificeerd) grout bij gestuurde boringen en de vondst van asbestvezels in moffenkit in oude rioolstelsels.


Voor aanmelding, locatie en tijdstip wordt verwezen naar de 'agenda', op www.nstt.nl.
24 maart: studiemiddag + ALV
Op 24 maart a.s. organiseert NSTT een studiemiddag. Deze is gekoppeld aan de ALV van de vereniging.
Op de studiemiddag worden actuele thema's behandeld zoals de toepassing van (gecertificeerd) grout bij gestuurde boringen en de vondst van asbestvezels in moffenkit in oude rioolstelsels.


Voor aanmelding, locatie en tijdstip wordt verwezen naar de 'agenda', op www.nstt.nl.
Inzendingen voor NSTT No-Dig Award geopend
Ook in 2020 zullen de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs weer uitgereikt worden.

Tot 30 juni 2020 kunnen innovaties, projecten of onderzoeken ingediend worden voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. De bekendmaking zal plaatsvinden op de NSTT-studiemiddag in oktober.

De criteria voor de inzending en de wijze van indieningen zijn opgenomen in het reglement voor de Awards. Dit kan u hier downloaden.
Inzendingen voor NSTT No-Dig Award geopend
Ook in 2020 zullen de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs weer uitgereikt worden.

Tot 30 juni 2020 kunnen innovaties, projecten of onderzoeken ingediend worden voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. De bekendmaking zal plaatsvinden op de NSTT-studiemiddag in oktober.

De criteria voor de inzending en de wijze van indieningen zijn opgenomen in het reglement voor de Awards. Dit kan u hier downloaden.
NSTT Agenda.

24
MRT
Studiemiddag + ALV - geannuleerd
14
MEI
Congres sleufloze technieken (geannuleerd)
31
AUG
Deadline inzending NSTT No-Dig Award
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl