Nieuwsbrief NSTT 17 april 2020

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

No-Dig en het nieuwe normaal

De gevolgen van de corona-crisis beginnen binnen ook binnen de No-Dig-wereld gevoeld te worden. Ook No-Dig moet – zowel in Nederland als in België – toe naar het ‘nieuwe normaal’. En daarna hopelijk zo snel mogelijk naar het normale normaal. Voor we zover zijn, moet er echter nog veel gebeuren. Ook binnen de No-Dig-wereld. Een update hiervan.

Meer informatie
Handhaving milieuhygiënische verklaring grout

Tot 1 september 2020 mocht hydraulisch gebonden grout - gebruikt bij boortechnieken - zonder milieuhygiënische verklaring worden geleverd en toegepast. Sindsdien is de verklaring verplicht en kan hier op worden gehandhaafd. Hiermee is een eerdere begunstigingstermijn van Inspectie Leefomgeving en Transport afgelopen. De milieuhygiënische verklaring kan worden afgegeven op basis van een partijkeuring (per individuele partij) of via certificering conform BRL 5078. Omdat een aanpassing van BRL 5078 van rechtswege pas medio 2021 kan worden ingevoerd, kunnen niet alle typen hydraulisch gebonden grout gecertificeerd worden. Leveranciers geven wel aan dat er voldoende grout (deels met aangepaste samenstelling) voor boortechnieken geleverd kan worden.

Meer informatie
De vereniging NSTT in corona-tijd
Ook de vereniging NSTT ontkomt niet aan de gevolgen van de corona-crisis.
Zo zijn reeds eerder de studiemiddag in maart en het congres in mei geannuleerd. Omdat de vereniging grote waarde hecht aan persoonlijke ontmoetingen worden deze bijeenkomsten niet ‘digitaal’ uitgevoerd. Er is gekozen om deze opnieuw te plannen zodra duidelijk is wanneer dit soort bijeenkomsten weer gehouden kunnen worden.

De inzendingstermijn voor de NSTT No-Dig Award 2020 is met twee maanden verlengd tot 31 augustus 2020. Hierover is in de vorige nieuwsbrief al bericht. We zien overigens in de (sociale) media veel mooie projecten langs komen, dus wij gaan er van uit dat we een aantal prima nominaties mogen verwachten. Zend vooral uw nominatie in.

Gelet op de mogelijke financiële impact van de corona-crisis op de leden wordt de contributie-heffing dit jaar niet in het tweede kwartaal maar in het vierde kwartaal uitgevoerd. We vertrouwen erop dat we hiermee de leden iets tegemoet komen.

Binnen de ledenkring ontstaat het initiatief om onderling ervaringen uit te wisselen met de 1,5 meter-maatschappij. Daarmee kunnen we elkaar helpen. Daarnaast kijken we met de leden welke manieren van werken die we nu noodgedwongen moeten ontwikkelen, mogelijk een positief vervolg kunnen krijgen als de situatie weer echt genormaliseerd is.

Tot slot zal de vereniging aandacht (blijven) vragen voor werkomvang in de nabije toekomst. Onze kritische infrastructuren moeten blijven functioneren en ontwikkelen, de NSTT en haar leden willen daar graag hun steentjes aan bij blijven dragen.
De vereniging NSTT in corona-tijd
Ook de vereniging NSTT ontkomt niet aan de gevolgen van de corona-crisis.
Zo zijn reeds eerder de studiemiddag in maart en het congres in mei geannuleerd. Omdat de vereniging grote waarde hecht aan persoonlijke ontmoetingen worden deze bijeenkomsten niet ‘digitaal’ uitgevoerd. Er is gekozen om deze opnieuw te plannen zodra duidelijk is wanneer dit soort bijeenkomsten weer gehouden kunnen worden.

De inzendingstermijn voor de NSTT No-Dig Award 2020 is met twee maanden verlengd tot 31 augustus 2020. Hierover is in de vorige nieuwsbrief al bericht. We zien overigens in de (sociale) media veel mooie projecten langs komen, dus wij gaan er van uit dat we een aantal prima nominaties mogen verwachten. Zend vooral uw nominatie in.

Gelet op de mogelijke financiële impact van de corona-crisis op de leden wordt de contributie-heffing dit jaar niet in het tweede kwartaal maar in het vierde kwartaal uitgevoerd. We vertrouwen erop dat we hiermee de leden iets tegemoet komen.

Binnen de ledenkring ontstaat het initiatief om onderling ervaringen uit te wisselen met de 1,5 meter-maatschappij. Daarmee kunnen we elkaar helpen. Daarnaast kijken we met de leden welke manieren van werken die we nu noodgedwongen moeten ontwikkelen, mogelijk een positief vervolg kunnen krijgen als de situatie weer echt genormaliseerd is.

Tot slot zal de vereniging aandacht (blijven) vragen voor werkomvang in de nabije toekomst. Onze kritische infrastructuren moeten blijven functioneren en ontwikkelen, de NSTT en haar leden willen daar graag hun steentjes aan bij blijven dragen.
NSTT Agenda.

31
AUG
Deadline inzending NSTT No-Dig Award
13
OKT
No-Dig Event 2021 (13 en 14 oktober 2021)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl