Nieuwsbrief NSTT juni 2020

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

(foto: het duingebied Berkheide met de gerelinde (uiteraard niet zichtbare) ruwwatertransportleiding ((c) Van der Ven))

Relining ruwwatertransportleiding in Natura 2000-gebied Berkheide
Dunea Duin en Water, G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf en Kumpen N.V. hebben een relining uitgevoerd van een betonnen ruwwatertransportleiding. Het betreft de ruwwatertransportleiding in duingebied Berkheide. Deze maakt een belangrijk onderdeel uit van het totale transportleidingstelsel tussen Brakel, Bergambacht en de duinen tussen Monster en Katwijk.
Via genoemde leiding wordt een deel van de infiltratieplassen in het duingebied gevuld. Na een natuurlijke zuivering door het zandpakket is het water geschikt als drinkwater voor de klanten van Dunea.

Na een lange levensloop was de technische staat van de bestaande leiding (lengte 1100 m, doorsnee 1200mm) zodanig dat zij dringend vervangen moet worden. Omdat de leiding door Natura 2000 gebied loopt, was traditioneel vervangen geen optie. Na een QuickScan op basis van innovatieve en duurzame methodes en een inventarisatie in het duingebied, is gekozen voor renovatie met behulp van relining met UV-uitharding. Binnen het bouwteam van Dunea, Van der Ven en Kumpen is daartoe een werkmethode ontwikkeld waarbij de drinkwatergeschikte liner tot 600 meter in één keer gerelined kon worden, zonder tussenkuipen of andere constructies. Hierdoor zijn omgevingshinder en schade aan de natuur tot een minimum beperkt en is de gebruiksduur van de leiding met ca. 50 jaar verlengd.
Inmiddels is de liner geleverd en geïnstalleerd en is de ruwwatertransportleiding weer operationeel.
Relining ruwwatertransportleiding in Natura 2000-gebied Berkheide
Dunea Duin en Water, G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf en Kumpen N.V. hebben een relining uitgevoerd van een betonnen ruwwatertransportleiding. Het betreft de ruwwatertransportleiding in duingebied Berkheide. Deze maakt een belangrijk onderdeel uit van het totale transportleidingstelsel tussen Brakel, Bergambacht en de duinen tussen Monster en Katwijk.
Via genoemde leiding wordt een deel van de infiltratieplassen in het duingebied gevuld. Na een natuurlijke zuivering door het zandpakket is het water geschikt als drinkwater voor de klanten van Dunea.

Na een lange levensloop was de technische staat van de bestaande leiding (lengte 1100 m, doorsnee 1200mm) zodanig dat zij dringend vervangen moet worden. Omdat de leiding door Natura 2000 gebied loopt, was traditioneel vervangen geen optie. Na een QuickScan op basis van innovatieve en duurzame methodes en een inventarisatie in het duingebied, is gekozen voor renovatie met behulp van relining met UV-uitharding. Binnen het bouwteam van Dunea, Van der Ven en Kumpen is daartoe een werkmethode ontwikkeld waarbij de drinkwatergeschikte liner tot 600 meter in één keer gerelined kon worden, zonder tussenkuipen of andere constructies. Hierdoor zijn omgevingshinder en schade aan de natuur tot een minimum beperkt en is de gebruiksduur van de leiding met ca. 50 jaar verlengd.
Inmiddels is de liner geleverd en geïnstalleerd en is de ruwwatertransportleiding weer operationeel.
Direct Drill® voor energie van zee
In opdracht van Tennet heeft VLCV BV (joint venture van Van Leeuwen Sleufloze technieken en C-Ventus Offshore Windfarm Services) bij Borssele een aanlanding van twee energiekabels voorbereid en aangebracht. Deze zijn nodig voor energietransport van het Borselle offshore substation naar het landstation te Borselle.
Voor de aanlanding zijn eerst twee stalen leidingen geïnstalleerd (lengte 500 meter, diameter 400 mm) met behulp van de Direct Drill® techniek. De boringen startten op de mudflat en kwamen 500 m verder op 50 m diepte uit aan de rand van de vaargeul van de Westerschelde. Het toegepaste Direct Drill® systeem en de overige werkmethoden zijn door VLCV BV ontwikkeld en op dit project uitgevoerd. Hierbij wordt een geprefabriceerde stalen 400mm buis in één keer naar de plaats van bestemming geboord. De boorkop is losgekoppeld met een speciaal ontwikkeld systeem in combinatie met een onderwater robot en vervolgens naar de oppervlakte gehesen door een speciaal schip met kraan.

Om het veilig intrekken van de 220kV-stroomkabels door de leidingen mogelijk te maken, werd een aparte Bellmouth ontworpen en gebouwd. Deze Bellmouth werd 50 mtr diepte, waar geen zicht is en hoge stromingen zijn, geïnstalleerd op de Direct Drill® buis door het speciale schip met kraan, de onderwater robot en een boorinstallatie.

Inmiddels is het werk volledig uitgevoerd en opgeleverd.
Direct Drill® voor energie van zee
In opdracht van Tennet heeft VLCV BV (joint venture van Van Leeuwen Sleufloze technieken en C-Ventus Offshore Windfarm Services) bij Borssele een aanlanding van twee energiekabels voorbereid en aangebracht. Deze zijn nodig voor energietransport van het Borselle offshore substation naar het landstation te Borselle.
Voor de aanlanding zijn eerst twee stalen leidingen geïnstalleerd (lengte 500 meter, diameter 400 mm) met behulp van de Direct Drill® techniek. De boringen startten op de mudflat en kwamen 500 m verder op 50 m diepte uit aan de rand van de vaargeul van de Westerschelde. Het toegepaste Direct Drill® systeem en de overige werkmethoden zijn door VLCV BV ontwikkeld en op dit project uitgevoerd. Hierbij wordt een geprefabriceerde stalen 400mm buis in één keer naar de plaats van bestemming geboord. De boorkop is losgekoppeld met een speciaal ontwikkeld systeem in combinatie met een onderwater robot en vervolgens naar de oppervlakte gehesen door een speciaal schip met kraan.

Om het veilig intrekken van de 220kV-stroomkabels door de leidingen mogelijk te maken, werd een aparte Bellmouth ontworpen en gebouwd. Deze Bellmouth werd 50 mtr diepte, waar geen zicht is en hoge stromingen zijn, geïnstalleerd op de Direct Drill® buis door het speciale schip met kraan, de onderwater robot en een boorinstallatie.

Inmiddels is het werk volledig uitgevoerd en opgeleverd.
25 juni Webinar Stichting RioNed inzake asbesthoudende voegenkit
Bent u als beleidsmedewerker, projectvoorbereider of uitvoerder betrokken bij vervanging of renovatie van oude riolering en aansluitleidingen? En zijn deze in de periode tussen 1945 en 1994 aangelegd. Dan kunt u te maken krijgen met asbesthoudende voegenkit. Bijvoorbeeld in de voegen van gres aansluitleidingen of meterse eibuizen met vaar-moerverbinding.

Op donderdagmiddag 25 juni 2020 organiseert Stichting RioNed een webinar over hoe u hier veilig mee kunt omgaan.

Voor nadere informatie: https://www.riool.net/agenda/webinar-veilig-werken-met-asbesthoudende-voegenkit
25 juni Webinar Stichting RioNed inzake asbesthoudende voegenkit
Bent u als beleidsmedewerker, projectvoorbereider of uitvoerder betrokken bij vervanging of renovatie van oude riolering en aansluitleidingen? En zijn deze in de periode tussen 1945 en 1994 aangelegd. Dan kunt u te maken krijgen met asbesthoudende voegenkit. Bijvoorbeeld in de voegen van gres aansluitleidingen of meterse eibuizen met vaar-moerverbinding.

Op donderdagmiddag 25 juni 2020 organiseert Stichting RioNed een webinar over hoe u hier veilig mee kunt omgaan.

Voor nadere informatie: https://www.riool.net/agenda/webinar-veilig-werken-met-asbesthoudende-voegenkit
Uitreiking NSTT No-Dig Award op 27 oktober gaat digitaal
Dat er in 2020 veel zaken anders gaan dan normaal, behoeft geen nader betoog. Dat geldt dus ook voor de 'NSTT-prijzen'. Jaarlijks worden de NSTT No-Dig Award (o.b.v. vakjury) en NSTT Publieksprijs (o.b.v. publieksstemmen) uitgereikt. In de oneven jaren doen we dit op het NSTT No-Dig Event, in de even jaren op een congres of studiemiddag.

In 2020 gaat het net even anders. Op 27 oktober organiseert NSTT een digitale studiemiddag. Op deze middag vindt o.a. de publieksstemming voor de NSTT Publieksprijs plaats. En aan het eind van de middag zullen zowel de NSTT Publieksprijs als de NSTT No-Dig Award uitgereikt worden.
Projecten kunnen tot 31 augustus via het NSTT-secretariaat genomineerd worden (zie https://www.nstt.nl/no-dig-award/nstt-no-dig-award).

Vanaf half september zullen we wekelijks een nominatie uitlichten ter voorbereiding op de 'grote finale'. Blijf dat dus volgen....
Uitreiking NSTT No-Dig Award op 27 oktober gaat digitaal
Dat er in 2020 veel zaken anders gaan dan normaal, behoeft geen nader betoog. Dat geldt dus ook voor de 'NSTT-prijzen'. Jaarlijks worden de NSTT No-Dig Award (o.b.v. vakjury) en NSTT Publieksprijs (o.b.v. publieksstemmen) uitgereikt. In de oneven jaren doen we dit op het NSTT No-Dig Event, in de even jaren op een congres of studiemiddag.

In 2020 gaat het net even anders. Op 27 oktober organiseert NSTT een digitale studiemiddag. Op deze middag vindt o.a. de publieksstemming voor de NSTT Publieksprijs plaats. En aan het eind van de middag zullen zowel de NSTT Publieksprijs als de NSTT No-Dig Award uitgereikt worden.
Projecten kunnen tot 31 augustus via het NSTT-secretariaat genomineerd worden (zie https://www.nstt.nl/no-dig-award/nstt-no-dig-award).

Vanaf half september zullen we wekelijks een nominatie uitlichten ter voorbereiding op de 'grote finale'. Blijf dat dus volgen....
NSTT Agenda.

25
JUN
Webinar Rioned: veilig werken met asbesthoudende voegenkit
31
AUG
Deadline inzending NSTT No-Dig Award
27
OKT
Digitale studiemiddag NSTT / Uitreiking NSTT No-dig Award
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl