Nieuwsbrief NSTT september 2020

Geachte


Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

(foto: aanlanding hoogspanningskabels Tennet bij Borselle ((c) Van Leeuwen Sleufloze Technieken))

Webinar Samen-(door)werken aan rioolbeheer / stedelijk waterbeheer
De komende jaren staan er belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer maakt dat goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen steeds nadrukkelijker op de kaart komt te staan. Een goede relatie en samenwerking tussen gemeenten en rioleringsbedrijven is daarom noodzakelijk.

De Coronacrisis maakt de problematiek extra urgent: hoe zorgen we er met een gezamenlijke inspanning voor dat het werkaanbod stabiel blijft, de gestelde doelstellingen ten aanzien van rioolbeheer en klimaatadaptatie behaald worden, onder de randvoorwaarde dat de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer niet wordt geschaad?

In dit licht organiseren NSTT Afdeling Leidingrenovatie, Bouwend Nederland, Vereniging Afvalbedrijven, VNG en NL Ingenieurs op 17 september samen het Webinar Samen-(door)werken aan rioolbeheer / stedelijk waterbeheer.

Lees hier verder: https://www.nstt.nl/agenda/webinar-samen-doorwerken-aan-rioolbeheer-stedelijk-waterbeheer
Webinar Samen-(door)werken aan rioolbeheer / stedelijk waterbeheer
De komende jaren staan er belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer maakt dat goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen steeds nadrukkelijker op de kaart komt te staan. Een goede relatie en samenwerking tussen gemeenten en rioleringsbedrijven is daarom noodzakelijk.

De Coronacrisis maakt de problematiek extra urgent: hoe zorgen we er met een gezamenlijke inspanning voor dat het werkaanbod stabiel blijft, de gestelde doelstellingen ten aanzien van rioolbeheer en klimaatadaptatie behaald worden, onder de randvoorwaarde dat de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer niet wordt geschaad?

In dit licht organiseren NSTT Afdeling Leidingrenovatie, Bouwend Nederland, Vereniging Afvalbedrijven, VNG en NL Ingenieurs op 17 september samen het Webinar Samen-(door)werken aan rioolbeheer / stedelijk waterbeheer.

Lees hier verder: https://www.nstt.nl/agenda/webinar-samen-doorwerken-aan-rioolbeheer-stedelijk-waterbeheer
Energietransitie in beperkte ruimte
Op 27 oktober a.s. vindt de studiemiddag 'Energietransitie in beperkte ruimte' plaats. Centraal staat de energietransitie. Verschillende sprekers geven hun eigen visie op hoe zij hier handen en voeten aan geven. Daarbij komen allerlei aspecten aan bod variërend van technische aspecten en juridische verdelingsvraagstukken tot beleidsmatige onzekerheden. Uiteraard allemaal gericht op een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de ALV van NSTT plaats. Direct aansluitend vindt de uitreiking plaats van de NSTT No-Dig Award en de stemming voor en uitreiking van de NSTT Publieksprijs.

Nadere informatie volgt via www.nstt.nl.

Houd u uw agenda alvast vrij?
Energietransitie in beperkte ruimte
Op 27 oktober a.s. vindt de studiemiddag 'Energietransitie in beperkte ruimte' plaats. Centraal staat de energietransitie. Verschillende sprekers geven hun eigen visie op hoe zij hier handen en voeten aan geven. Daarbij komen allerlei aspecten aan bod variërend van technische aspecten en juridische verdelingsvraagstukken tot beleidsmatige onzekerheden. Uiteraard allemaal gericht op een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de ALV van NSTT plaats. Direct aansluitend vindt de uitreiking plaats van de NSTT No-Dig Award en de stemming voor en uitreiking van de NSTT Publieksprijs.

Nadere informatie volgt via www.nstt.nl.

Houd u uw agenda alvast vrij?
Nominaties NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2020 bekend

Ook dit jaar worden ze weer uitgereikt: de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Ondanks alle corona-perikelen is er ook dit jaar weer hard gewerkt in de wereld van No-Dig. En met resultaat. Vijf inzendingen werden beloond met een nominatie voor de prestigieuze prijzen.

Meer informatie
Handhaving milieuhygiënische verklaring grout

Tot 1 september 2020 mocht hydraulisch gebonden grout - gebruikt bij boortechnieken - zonder milieuhygiënische verklaring worden geleverd en toegepast. Sindsdien is de verklaring verplicht en kan hier op worden gehandhaafd. Hiermee is een eerdere begunstigingstermijn van Inspectie Leefomgeving en Transport afgelopen. De milieuhygiënische verklaring kan worden afgegeven op basis van een partijkeuring (per individuele partij) of via certificering conform BRL 5078. Omdat een aanpassing van BRL 5078 van rechtswege pas medio 2021 kan worden ingevoerd, kunnen niet alle typen hydraulisch gebonden grout gecertificeerd worden. Leveranciers geven wel aan dat er voldoende grout (deels met aangepaste samenstelling) voor boortechnieken geleverd kan worden.

Meer informatie
Actualisatie Handboek Sleufloze technieken
Het huidige Handboek Sleufloze Technieken is alweer enige jaren oud. Dat betekent verouderde informatie en tegelijkertijd in een mooi maar ietwat gedateerd medium: een boek. Hoog tijd dus om het Handboek te actualiseren.

In samenwerking met Watt-Infra zal NSTT dit jaar vier modulen actualiseren: HDD, Open Front technieken, Gesloten Front technieken en pneumatische technieken. Voor de review zal een beroep gedaan worden op de leden.
Doel is om de modulen nog dit jaar af te ronden, waarna ze gepubliceerd kunnen worden. Uiteraard in een digitale vorm.

Voor andere modulen (bijv. renovatie, bouwproces, kwaliteitszorg, geotechnisch onderzoek, etc.) worden nog samenwerkingspartners gezocht. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kan u zich laten informeren bij de NSTT.
Actualisatie Handboek Sleufloze technieken
Het huidige Handboek Sleufloze Technieken is alweer enige jaren oud. Dat betekent verouderde informatie en tegelijkertijd in een mooi maar ietwat gedateerd medium: een boek. Hoog tijd dus om het Handboek te actualiseren.

In samenwerking met Watt-Infra zal NSTT dit jaar vier modulen actualiseren: HDD, Open Front technieken, Gesloten Front technieken en pneumatische technieken. Voor de review zal een beroep gedaan worden op de leden.
Doel is om de modulen nog dit jaar af te ronden, waarna ze gepubliceerd kunnen worden. Uiteraard in een digitale vorm.

Voor andere modulen (bijv. renovatie, bouwproces, kwaliteitszorg, geotechnisch onderzoek, etc.) worden nog samenwerkingspartners gezocht. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kan u zich laten informeren bij de NSTT.
NSTT Agenda.

17
SEP
Webinar Samen-(door)werken aan rioolbeheer / stedelijk waterbeheer
27
OKT
Digitale studiemiddag NSTT / Uitreiking NSTT No-dig Award
13
OKT
No-Dig Event 2021 (13 en 14 oktober 2021)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl