Nieuwsbrief februari 2021

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.


(foto: Inspectiebeelden robotinspectie riolering, ((c) Sewer Robotics))

Studiemiddag Innovatie onder de horizon
Op 11 maart a.s. vindt de studiemiddag ' Innoveren onder de horizon ' plaats. Centraal staan de schijnbaar onzichtbare vernieuwingen die continu gemaakt worden. Door de corona-pandemie staan overheden, nutsbedrijven en bedrijfsleven onder stevige druk. Ruimte om te investeren in innovatie lijkt er even niet te zijn. Tegelijkertijd wordt wel creativiteit verwacht om lopende projecten efficiënt en onder lastige omstandigheden uit te voeren. Verschillende sprekers van o.a. Deltares en Sweco geven welke ontwikkelingen verwacht mogen worden en hoe handen en voeten te geven aan de huidige omstandigheden..
Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de ALV van NSTT plaats.

Nadere informatie volgt via www.nstt.nl.

Houd u uw agenda alvast vrij?
Studiemiddag Innovatie onder de horizon
Op 11 maart a.s. vindt de studiemiddag ' Innoveren onder de horizon ' plaats. Centraal staan de schijnbaar onzichtbare vernieuwingen die continu gemaakt worden. Door de corona-pandemie staan overheden, nutsbedrijven en bedrijfsleven onder stevige druk. Ruimte om te investeren in innovatie lijkt er even niet te zijn. Tegelijkertijd wordt wel creativiteit verwacht om lopende projecten efficiënt en onder lastige omstandigheden uit te voeren. Verschillende sprekers van o.a. Deltares en Sweco geven welke ontwikkelingen verwacht mogen worden en hoe handen en voeten te geven aan de huidige omstandigheden..
Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de ALV van NSTT plaats.

Nadere informatie volgt via www.nstt.nl.

Houd u uw agenda alvast vrij?
NSTT No-Dig Event 2021 volop in voorbereiding
"Ondanks de huidige tijden, gaan we in oktober een mooi NSTT No-Dig Event neerzetten ". Een enthousiaste Ane Jutte, kartrekker van het NSTT No-Dig Event, is er van overtuigd dat het No-Dig Event in oktober meer dan ooit in een behoefte voorziet.

Als jaren geldt het tweejaariljkse NSTT No-Dig Event als hét Event over de aanleg en renovatie van kabels en leidingen. Twee dagen waarin professionals het Event, de beurs, het lezingenprogramma en het buitenprogramma bezoeken. En dan weer helemaal bij zijn in het vakgebied.

Ook voor 2021 wordt een voorzichtige groei voorzien. Corona zal geen spelbreker zijn, is de verwachting. Als na de zomer de wereld weer voorzichtig haar deuren opent, is ons Event het eerste binnen het vakgebied. Mensen hebben nu al de behoefte om elkaar weer echt te zien. Dat zal in oktober alleen maar zijn toegenomen. We verwachten dus een drukbezocht Event.

Het programma krijgt inmiddels al aardig vorm. Ruim één-derde van het beursoppervlak is 8 maanden voor het Event al gevuld. Doorgaans gebeurt dat pas in de laatste maanden voor het event. Ook het kennisprogramma – met lezingen en cursussen is volop in voorbereiding. Daarmee is er weer een groot aanbod van kennis en innovatie.
En natuurlijk is er ook weer volop ruimte voor de groeiende animo voor live demonstraties op het buitenterrein.
Jutte daarover: "Dat is de echte kracht van het Event. Het weerspiegelt de hele No-Dig-wereld: theorie, ervaring en gewoon doen".

Voor meer informatie: zie www.no-dig-event.nl.
NSTT No-Dig Event 2021 volop in voorbereiding
"Ondanks de huidige tijden, gaan we in oktober een mooi NSTT No-Dig Event neerzetten ". Een enthousiaste Ane Jutte, kartrekker van het NSTT No-Dig Event, is er van overtuigd dat het No-Dig Event in oktober meer dan ooit in een behoefte voorziet.

Als jaren geldt het tweejaariljkse NSTT No-Dig Event als hét Event over de aanleg en renovatie van kabels en leidingen. Twee dagen waarin professionals het Event, de beurs, het lezingenprogramma en het buitenprogramma bezoeken. En dan weer helemaal bij zijn in het vakgebied.

Ook voor 2021 wordt een voorzichtige groei voorzien. Corona zal geen spelbreker zijn, is de verwachting. Als na de zomer de wereld weer voorzichtig haar deuren opent, is ons Event het eerste binnen het vakgebied. Mensen hebben nu al de behoefte om elkaar weer echt te zien. Dat zal in oktober alleen maar zijn toegenomen. We verwachten dus een drukbezocht Event.

Het programma krijgt inmiddels al aardig vorm. Ruim één-derde van het beursoppervlak is 8 maanden voor het Event al gevuld. Doorgaans gebeurt dat pas in de laatste maanden voor het event. Ook het kennisprogramma – met lezingen en cursussen is volop in voorbereiding. Daarmee is er weer een groot aanbod van kennis en innovatie.
En natuurlijk is er ook weer volop ruimte voor de groeiende animo voor live demonstraties op het buitenterrein.
Jutte daarover: "Dat is de echte kracht van het Event. Het weerspiegelt de hele No-Dig-wereld: theorie, ervaring en gewoon doen".

Voor meer informatie: zie www.no-dig-event.nl.
Opleidingsstructuur CKB aangepast
Recentelijk heeft de CKB (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven) haar nieuwe opleidingstool gelanceerd. Hierin zijn de eisen weergegeven die aan het opleidingsniveau van o.a. boormeesters en projectleiders sleufloze technieken worden gesteld.

De bijbehorende opleidingen zijn voortdurend in ontwikkeling. NSTT draagt hier via haar leden aan bij. Zo zijn in het verleden onder meer de boormeesteropleidingen tot stand gekomen.

Zie voor nadere informatie: www.ckb.nl/oto
Opleidingsstructuur CKB aangepast
Recentelijk heeft de CKB (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven) haar nieuwe opleidingstool gelanceerd. Hierin zijn de eisen weergegeven die aan het opleidingsniveau van o.a. boormeesters en projectleiders sleufloze technieken worden gesteld.

De bijbehorende opleidingen zijn voortdurend in ontwikkeling. NSTT draagt hier via haar leden aan bij. Zo zijn in het verleden onder meer de boormeesteropleidingen tot stand gekomen.

Zie voor nadere informatie: www.ckb.nl/oto
Uw project en de NSTT-Award, een gouden combinatie?
Evenals voorgaande jaren reikt de NSTT ook in 2021 weer de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs uit. Jaarlijks worden deze prestigieuze prijzen toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

De uiterste inzendingsdatum is 15 juli 2021. De prijzen worden uitgereikt op het NSTT No-Dig Event op 13 en 14 2021.

Voor nadere informatie: zie https://www.nstt.nl/no-dig-award/nstt-no-dig-award-2021
Uw project en de NSTT-Award, een gouden combinatie?
Evenals voorgaande jaren reikt de NSTT ook in 2021 weer de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs uit. Jaarlijks worden deze prestigieuze prijzen toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

De uiterste inzendingsdatum is 15 juli 2021. De prijzen worden uitgereikt op het NSTT No-Dig Event op 13 en 14 2021.

Voor nadere informatie: zie https://www.nstt.nl/no-dig-award/nstt-no-dig-award-2021
NSTT Agenda.

11
MRT
Studiemiddag Innovatie onder de horizon
13
OKT
No-Dig Event 2021 (13 en 14 oktober 2021)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl