Ook digitaal gaan we sleufloos door met innoveren

Ook in corona-tijd is innovatie mogelijk. Dat bleek tijdens de NSTT studiemiddag ‘Innovatie onder de horizon’ op 11 maart. Met een drietal bijdragen, elk gericht op het innovatief en sleufloos - dus zonder graafwerk en zonder hinder voor de omgeving - aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen, werd een blik op de toekomst geworpen. Een korte terugblik.

Foto: interview Hans Blok (Brownline) ((c) NSTT)

Nog nauwkeuriger boren
Henk Kruse (Deltares) en Hans Blok (Brownline) gaven een indruk van de toekomstige mogelijkheden van de sleufloze aanleg. Cruciaal daarin is een nauwkeurigheid van de boringen. De huidige toleranties voldoen prima, maar met een toenemende druk op de ondergrond wordt de precisie van boren steeds belangrijker. Beide sprekers pleiten daarom nadrukkelijk voor meer onderzoek. Zij zijn daarom gestart met een gezamenlijk initiatief met o.a. kennisinstituten en bedrijfsleven om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen aan nauwkeurigheid. Daarbij is nog ruimte voor extra partners. Uiteraard is daarbij ook NSTT betrokken.
Nog nauwkeuriger boren
Henk Kruse (Deltares) en Hans Blok (Brownline) gaven een indruk van de toekomstige mogelijkheden van de sleufloze aanleg. Cruciaal daarin is een nauwkeurigheid van de boringen. De huidige toleranties voldoen prima, maar met een toenemende druk op de ondergrond wordt de precisie van boren steeds belangrijker. Beide sprekers pleiten daarom nadrukkelijk voor meer onderzoek. Zij zijn daarom gestart met een gezamenlijk initiatief met o.a. kennisinstituten en bedrijfsleven om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen aan nauwkeurigheid. Daarbij is nog ruimte voor extra partners. Uiteraard is daarbij ook NSTT betrokken.
Onderzoek asbest in voegenkit
Om ons rioolstelsel lekvrij te houden, worden de losse leidingsegmenten zorgvuldig verbonden, vaak met voegenkit. Bij stelsels van voor de jaren 80 bevat deze voegenkit soms abestvezels. Deze kit komen we nu tegen bij de renovatie en verwijdering van de riolering.
In 2019 zijn daarom rioolbeheerders en aannemers via RioNed en NSTT een onderzoek gestart. Doel was om de risico’s en mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Rogier van Alphen (Sweco) deed verslag van het bijna afgeronde onderzoek. De aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen worden uiteraard met de gehele sector gedeeld.
Onderzoek asbest in voegenkit
Om ons rioolstelsel lekvrij te houden, worden de losse leidingsegmenten zorgvuldig verbonden, vaak met voegenkit. Bij stelsels van voor de jaren 80 bevat deze voegenkit soms abestvezels. Deze kit komen we nu tegen bij de renovatie en verwijdering van de riolering.
In 2019 zijn daarom rioolbeheerders en aannemers via RioNed en NSTT een onderzoek gestart. Doel was om de risico’s en mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Rogier van Alphen (Sweco) deed verslag van het bijna afgeronde onderzoek. De aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen worden uiteraard met de gehele sector gedeeld.
Levensduurverlenging en kwaliteitsverhoging van het gasnet
Levensduurverlenging en kwaliteitsverhoging van het gasnet. Dat is het doel van het renoveren van gasleidingen. Nodig, want het gasnet verouderd maar grootschalige vervanging is in het licht van de energietransitie niet lonend meer. Stefano van Kampen (Infra Elite) nam ons mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze relatief onbekende toepassing van leidingrenovatie.
Levensduurverlenging en kwaliteitsverhoging van het gasnet
Levensduurverlenging en kwaliteitsverhoging van het gasnet. Dat is het doel van het renoveren van gasleidingen. Nodig, want het gasnet verouderd maar grootschalige vervanging is in het licht van de energietransitie niet lonend meer. Stefano van Kampen (Infra Elite) nam ons mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze relatief onbekende toepassing van leidingrenovatie.
Bijdragen studiemiddag terug zien?

Meer informatie
Bijdragen studiemiddag terug zien?

Meer informatie
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl