Nieuwsbrief juli 2021

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.


(foto: Open Front Techniek, ((c) Kouwenberg Infra))

Drie nieuwe kennisdocumenten sleufloze technieken

NSTT en SIKB hebben recentelijk drie documenten uitgebracht ter bevordering van de kwaliteit van sleufloze aanlegtechnieken. Deze documenten zijn alle drie gericht op het beperken van risico’s en hinder bij de sleufloze aanleg van kabels en leidingen. Voor de ontwerper, voor de uitvoerende aannemer en voor de vergunningverlener/toezichthouder.

Meer informatie
Richtlijn Spoorkruising derden (sleufloze techniek) voor ProRail

Per 1 april 2021 heeft het Witte Boekje (2002), ofwel de ‘Technisch voorschriften bij vergunningen voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorweg’ plaats gemaakt voor de richtlijn RLN00427-2 - Spoorkruising derden (sleufloze techniek) en het ProRailhandboek ‘Technische voorschriften voor werken en werkzaamheden op, boven, onder en nabij de spoorweg’.

Meer informatie
Inzenden NSTT No-Dig Award tot 1 september
Evenals voorgaande jaren zullen ook voor het jaar 2021 de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs weer uitgereikt worden. Deze uitreiking vindt plaats op 30 en 31 maart 2022 op het NSTT No-Dig Event te Nijkerk.

Jaarlijks worden de prestigieuze Award en Publieksprijs toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

Inzendingen kunnen ingediend worden tot en met 1 september 2021 bij het secretariaat van NSTT via info@nstt.nl.

De voorwaarden voor inzending alsmede de beoordelingscriteria zijn opgenomen in het reglement. Dit kan u op de NSTT-site downloaden.
Inzenden NSTT No-Dig Award tot 1 september
Evenals voorgaande jaren zullen ook voor het jaar 2021 de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs weer uitgereikt worden. Deze uitreiking vindt plaats op 30 en 31 maart 2022 op het NSTT No-Dig Event te Nijkerk.

Jaarlijks worden de prestigieuze Award en Publieksprijs toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

Inzendingen kunnen ingediend worden tot en met 1 september 2021 bij het secretariaat van NSTT via info@nstt.nl.

De voorwaarden voor inzending alsmede de beoordelingscriteria zijn opgenomen in het reglement. Dit kan u op de NSTT-site downloaden.
Trouwe exposanten verplaatsen mee met het Event
Het NSTT No-Dig Event - oorspronkelijk gepland voor oktober 2021 - is recentelijk verplaatst naar 30 en 31 maart 2022. De verplaatsing hangt samen met de inschatting dat veel van onze bezoekers in het najaar niet aanwezig kunnen of mogen zijn. Hoewel de verplaatsing tegen het licht van de huidige versoepelingen mogelijk enige wenkbrauwen deed fronzen, hebben vrijwel alle exposanten begripvol gereageerd. Liever een Event met z'n allen, dan een half Event.
Daarmee is de beursvloer voor maart 2022 dan ook alweer voor een zeer groot deel gevuld.

De voorbereidingen op het Event zullen in de tussentijd gewoon doorgaan. Zo worden het lezingenprogramma en de buitendemonstraties gewoon voorbereid.

Via www.no-dig-event.nl volgt u de actualiteit van het Event.
Trouwe exposanten verplaatsen mee met het Event
Het NSTT No-Dig Event - oorspronkelijk gepland voor oktober 2021 - is recentelijk verplaatst naar 30 en 31 maart 2022. De verplaatsing hangt samen met de inschatting dat veel van onze bezoekers in het najaar niet aanwezig kunnen of mogen zijn. Hoewel de verplaatsing tegen het licht van de huidige versoepelingen mogelijk enige wenkbrauwen deed fronzen, hebben vrijwel alle exposanten begripvol gereageerd. Liever een Event met z'n allen, dan een half Event.
Daarmee is de beursvloer voor maart 2022 dan ook alweer voor een zeer groot deel gevuld.

De voorbereidingen op het Event zullen in de tussentijd gewoon doorgaan. Zo worden het lezingenprogramma en de buitendemonstraties gewoon voorbereid.

Via www.no-dig-event.nl volgt u de actualiteit van het Event.
NSTT Agenda.

01
SEP
Uiterste inzendingsdatum NSTT No-Dig Award 2021
30
MRT
NSTT No-Dig Event (30 en 31 maart 2022)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl