Nieuwsbrief maart 2022

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

(foto: Renovatie hoofdriool Harderwijk, ((c) GMB Renovatietechnieken))

Renovatie hoofdriool Harderwijk
In Harderwijk is recentelijk een oud stamriool gerenoveerd. Uit onderzoek bleek dat deze in zeer slechte staat verkeerde. Vervanging was geen optie, gegeven de grote bovengrondse overlast die dit met zich mee zou brengen. Daarom is gekozen voor een grootschalige renovatie.

Deze renovatie is binnen bouwteamverband voorbereid met de betrokken gemeenten en GMB Renovatietechnieken, als houder van het 'raamcontract rioolrenovatie'. Laatstgenoemde tekende ook voor de uitvoering.
Een uitgebreide beschrijving over achtergronden en uitvoering is te lezen op onze projectenpagina.
Renovatie hoofdriool Harderwijk
In Harderwijk is recentelijk een oud stamriool gerenoveerd. Uit onderzoek bleek dat deze in zeer slechte staat verkeerde. Vervanging was geen optie, gegeven de grote bovengrondse overlast die dit met zich mee zou brengen. Daarom is gekozen voor een grootschalige renovatie.

Deze renovatie is binnen bouwteamverband voorbereid met de betrokken gemeenten en GMB Renovatietechnieken, als houder van het 'raamcontract rioolrenovatie'. Laatstgenoemde tekende ook voor de uitvoering.
Een uitgebreide beschrijving over achtergronden en uitvoering is te lezen op onze projectenpagina.
Grondstofschaarste raakt ook ondergrondse infra
Als gevolg van ontwikkelingen op het wereldtoneel is reeds langere tijd sprake van een disbalans tussen productie van grondstoffen als metaalertsen en ruwe olie niet parallel loopt en de toenemende vraag. Genoemde grondstoffen zijn onontbeerlijk bij de productie van o.a. leidingmateriaal voor nieuwe aanleg en liners voor renovatie van ondergrondse infra. De disbalans heeft daarom onder andere effect op aanbod en beschikbaarheid van leidingmateriaal en liners.

De geschetste situatie heeft een aantal gevolgen die direct raken aan de ondergrondse infra, bijvoorbeeld langere levertijden van materiaal, een stijgend prijsniveau en een kortere gestandsdoeningstermijn van producenten op hun materiaal. Dit heeft op haar beurt weer invloed op de levering van liners en leidingen op de werken en ultimo ook op de contract- en prijsvorming binnen de sleufloze (en niet-sleufloze) technieken voor ondergrondse infra en ultimo op uitvoering en oplevering van projecten.
Voor alle ketenpartners binnen en buiten de NSTT een belangrijk signaal.
Grondstofschaarste raakt ook ondergrondse infra
Als gevolg van ontwikkelingen op het wereldtoneel is reeds langere tijd sprake van een disbalans tussen productie van grondstoffen als metaalertsen en ruwe olie niet parallel loopt en de toenemende vraag. Genoemde grondstoffen zijn onontbeerlijk bij de productie van o.a. leidingmateriaal voor nieuwe aanleg en liners voor renovatie van ondergrondse infra. De disbalans heeft daarom onder andere effect op aanbod en beschikbaarheid van leidingmateriaal en liners.

De geschetste situatie heeft een aantal gevolgen die direct raken aan de ondergrondse infra, bijvoorbeeld langere levertijden van materiaal, een stijgend prijsniveau en een kortere gestandsdoeningstermijn van producenten op hun materiaal. Dit heeft op haar beurt weer invloed op de levering van liners en leidingen op de werken en ultimo ook op de contract- en prijsvorming binnen de sleufloze (en niet-sleufloze) technieken voor ondergrondse infra en ultimo op uitvoering en oplevering van projecten.
Voor alle ketenpartners binnen en buiten de NSTT een belangrijk signaal.
ALV en uitreiking NSTT Awards
Op 31 maart 2022 vindt de uitreiking van de jaarlijkse NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs 2021 plaats. Dit wordt gedaan op de Algemene Ledenvergadering van NSTT.

Gasten zijn welkom vanaf 13.00 u. Vanaf13.30 u start het officiƫle programma met de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend lichten de genomineerden voor de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs hun inzendingen toe. Als slot van het programma worden de winnaars bekend gemaakt en is er gelegenheid om de winnaars te feliciteren.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats bij Hart van Holland te Nijkerk. Ter locaties zullen uiteraard de coronamaatregelen in acht worden genomen. Onderdeel daarvan is vooraf inschrijven via www.nstt.nl en een beperking van de toegang tot alleen NSTT-leden.
ALV en uitreiking NSTT Awards
Op 31 maart 2022 vindt de uitreiking van de jaarlijkse NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs 2021 plaats. Dit wordt gedaan op de Algemene Ledenvergadering van NSTT.

Gasten zijn welkom vanaf 13.00 u. Vanaf13.30 u start het officiƫle programma met de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend lichten de genomineerden voor de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs hun inzendingen toe. Als slot van het programma worden de winnaars bekend gemaakt en is er gelegenheid om de winnaars te feliciteren.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats bij Hart van Holland te Nijkerk. Ter locaties zullen uiteraard de coronamaatregelen in acht worden genomen. Onderdeel daarvan is vooraf inschrijven via www.nstt.nl en een beperking van de toegang tot alleen NSTT-leden.
NSTT Agenda.

31
MRT
Uitreiking NSTT Awards / ALV NSTT
NSTT Agenda.

11
OKT
NSTT No-Dig Event (11 en 12 oktober 2023)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl