Nieuwsbrief juni 2022

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

NSTT op digitaal werkbezoek bij drinkwatersector
Op 31 mei jl. was NSTT op digitaal werkbezoek bij de drinkwatersector. Op uitnodiging van de VEWIN werden recente ontwikkelingen binnen de sleufloze technieken toegelicht die direct raken aan de watersector.

De infra-uitdagingen voor de waterleidingbedrijven nemen in de komende jaren sterk toe. De grote (binnen- en buitenstedelijke) bouwopgave, de energietransitie en de klimaatadaptatie hebben stuk voor stuk effect op de drinkwaternetten. Voeg daarbij de hoge leeftijd van vele netten en je komt tot een grote opgave van uitbreiding, verzwaring en vervanging. Maar juist die opgave moet uitgevoerd worden in een tijd waarin hinder van werkzaamheden economisch en maatschappelijk nauwelijks meer acceptabel is. Dit leidt tot verandering van aanpak. Zowel planmatig als qua techniek.
Tijdens de lunchbijeenkomst gingen de waterleidingbedrijven samen met NSTT-leden Waternet, Kouwenberg Infra, Van Vulpen en Van Egmond Wateradvies in op recente ontwikkelingen en ervaringen met sleufloze technieken die mogelijk raken aan de toekomst van de drinkwatersector. Zowel de distributie- als de transportnetten en de ruimtelijke uitdagingen kwamen daarbij uitgebreid aan bod.

Duidelijk werd dat de sleufloze technieken op vele fronten een bijdrage kunnen leveren. Wel moet er meer gebeuren om vraag (wat wil men) en aanbod (wat is mogelijk) beter bij elkaar te brengen. Ook blijken achterhaalde beelden van sleufloze technieken als duur en ‘high risk’ nog steeds te bestaan. Voor waterleidingbedrijven en NSTT dus een mooie uitdaging om tegemoet te treden.
NSTT op digitaal werkbezoek bij drinkwatersector
Op 31 mei jl. was NSTT op digitaal werkbezoek bij de drinkwatersector. Op uitnodiging van de VEWIN werden recente ontwikkelingen binnen de sleufloze technieken toegelicht die direct raken aan de watersector.

De infra-uitdagingen voor de waterleidingbedrijven nemen in de komende jaren sterk toe. De grote (binnen- en buitenstedelijke) bouwopgave, de energietransitie en de klimaatadaptatie hebben stuk voor stuk effect op de drinkwaternetten. Voeg daarbij de hoge leeftijd van vele netten en je komt tot een grote opgave van uitbreiding, verzwaring en vervanging. Maar juist die opgave moet uitgevoerd worden in een tijd waarin hinder van werkzaamheden economisch en maatschappelijk nauwelijks meer acceptabel is. Dit leidt tot verandering van aanpak. Zowel planmatig als qua techniek.
Tijdens de lunchbijeenkomst gingen de waterleidingbedrijven samen met NSTT-leden Waternet, Kouwenberg Infra, Van Vulpen en Van Egmond Wateradvies in op recente ontwikkelingen en ervaringen met sleufloze technieken die mogelijk raken aan de toekomst van de drinkwatersector. Zowel de distributie- als de transportnetten en de ruimtelijke uitdagingen kwamen daarbij uitgebreid aan bod.

Duidelijk werd dat de sleufloze technieken op vele fronten een bijdrage kunnen leveren. Wel moet er meer gebeuren om vraag (wat wil men) en aanbod (wat is mogelijk) beter bij elkaar te brengen. Ook blijken achterhaalde beelden van sleufloze technieken als duur en ‘high risk’ nog steeds te bestaan. Voor waterleidingbedrijven en NSTT dus een mooie uitdaging om tegemoet te treden.
Pipeliner breidt aanbod uit met kortere en flexibelere opleidingsvormen: 6x Masterclass in
BBegin deze eeuw begon de leidingsector met het initiatief van Pipeliner. Doel hiervan was om -onder andere via opleidingen- meer kennis over leidingen (en kabels) te ontwikkelen, verzamelen en verspreiden. Achterliggende gedachte was het tegengaan van de verwachte ‘braindrain’ als gevolg de vergrijzing in de sector. Door onder meer kennis uit te wisselen d.m.v. opleidingen, en daarbij de maatschappelijke herkenbaarheid van het beroep “pipeliner” te vergroten, wist Pipeliner het tij te keren. Initiatiefnemer was BIG-in-pipelines (voorheen Buisleiding Industrie Gilde). Samen met onder andere NSTT stonden zij aan de wieg van dit unieke initiatief en blijven tot op de dag van vandaag steun verlenen aan de verschillende opleiding(svormen) die Pipeliner aanbiedt. Niet alleen in organisatiekracht, maar ook via de leden met die eigen ervaren werknemers inzetten als (praktijk)docenten die de opleidingen mee vormgeven.
Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder. Nog steeds is kennisuitwisseling zeer actueel en meer dan ooit noodzakelijk, bijvoorbeeld tegen het licht van de uitdagingen van de energietransitie. Daarom is de opleiding Master of Pipeline Technology (MPT) een vaste waarde en uniek in de kabel- en leidingwereld. Sinds 2003 zijn er al ruim 300 alumni die inmiddels op vele plaatsen diverse posities in de branche bekleden. Daarmee voldoen zij bij uitstek aan het doel opleiding: het stimuleren van persoonlijke groei in de vorm van de kennisontwikkeling en in de vorm van het uitwisselen van ervaringen en uitbreiden van netwerken. Zo levert de opleiding al twee decennia de toekomstige managers, adviseurs en specialisten in dit vakgebied af.
De huidige MPT-opleiding duurt in totaal 2,5 jaar met in de eerste fase (1 jaar) een programma dat leidt tot het certificaat “Technisch Pijpleidingingenieur” en in tweede fase (1,5 jaar) een programma dat leidt tot het gewenste diploma van “Master of Pipeline Technology”.
Opleider Avans+, die namens de sector de opleiding aanbiedt, en Pipeliner gaan inmiddels een stap verder. Zij stellen zes individuele modules, of “Masterclasses”, open voor deelnemers voor wie de 2,5-jarige opleiding mogelijk te veel is.
De volgende 6 Masterclasses worden vanaf nu aangeboden:

1. Masterclass Pijpleidingtransport
2. Masterclass Ontwerp
3. Masterclass Aanleg
4. Masterclass Bedrijfsvoering en onderhoud
5. Masterclass Maatschappelijke inpassing
6. Masterclass Juridische aspecten

(zie: https://avansplus.nl/opleidingen/techniek-bouw/master-pipeline-technology-mpt)

Het bijzondere aan deze formule is de Masterclasses, tevens de modules van de gehele opleiding. Deelnemers aan de gehele opleiding en deelnemers aan de Masterclass zullen deze dus samen volgen. Zo is dit meer dan een traditionele cursus en creëren we naast zuivere kennisoverdracht ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaring en het opbouwen van een netwerk binnen de sector. Het volgen van één module kan bovendien ook dienen als kennismaking met de totale opleiding. Een opleiding die bovendien al lang niet meer enkel en alleen focust op grote transportleidingen maar ook kijkt naar kabels, warmtenetwerken, distributieleidingen en aanverwante onderwerpen die een relatie hebben met de ondergrond (van de stedelijke omgeving).

Een aantal jaar geleden heeft Pipeliner, i.s.m. Litecad, ook de Beroepsopleiding Pipeliner als tweede opleiding gelanceerd. In korte tijd is ook deze opleiding uitgegroeid tot een vaste waarde in de kabel- en leidingwereld. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de (technische) aspecten over het hele vakgebied heeft deze opleiding ook als doel de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers in de werkcontext – projectmatig werken, rapporteren en presenteren – te stimuleren. Deze opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar en biedt enerzijds nieuwkomers de kans de branche beter te leren kennen en anderzijds meer ervaren deelnemers een totaaloverzicht en kennis van het gehele proces. Uiteraard is het uitbreiden van het eigen netwerk ook hier een mooie meerwaarde die nog lang na de opleiding zijn vruchten afwerpt op zowel persoonlijk als professioneel vlak voor de deelnemers.

Zowel Masteropleiding, Masterclasses en Beroepsopleiding gaan van start in september 2022. Schrijf jezelf of één van je medewerkers nu in, want de plaatsen zijn gewild!
Pipeliner breidt aanbod uit met kortere en flexibelere opleidingsvormen: 6x Masterclass in
BBegin deze eeuw begon de leidingsector met het initiatief van Pipeliner. Doel hiervan was om -onder andere via opleidingen- meer kennis over leidingen (en kabels) te ontwikkelen, verzamelen en verspreiden. Achterliggende gedachte was het tegengaan van de verwachte ‘braindrain’ als gevolg de vergrijzing in de sector. Door onder meer kennis uit te wisselen d.m.v. opleidingen, en daarbij de maatschappelijke herkenbaarheid van het beroep “pipeliner” te vergroten, wist Pipeliner het tij te keren. Initiatiefnemer was BIG-in-pipelines (voorheen Buisleiding Industrie Gilde). Samen met onder andere NSTT stonden zij aan de wieg van dit unieke initiatief en blijven tot op de dag van vandaag steun verlenen aan de verschillende opleiding(svormen) die Pipeliner aanbiedt. Niet alleen in organisatiekracht, maar ook via de leden met die eigen ervaren werknemers inzetten als (praktijk)docenten die de opleidingen mee vormgeven.
Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder. Nog steeds is kennisuitwisseling zeer actueel en meer dan ooit noodzakelijk, bijvoorbeeld tegen het licht van de uitdagingen van de energietransitie. Daarom is de opleiding Master of Pipeline Technology (MPT) een vaste waarde en uniek in de kabel- en leidingwereld. Sinds 2003 zijn er al ruim 300 alumni die inmiddels op vele plaatsen diverse posities in de branche bekleden. Daarmee voldoen zij bij uitstek aan het doel opleiding: het stimuleren van persoonlijke groei in de vorm van de kennisontwikkeling en in de vorm van het uitwisselen van ervaringen en uitbreiden van netwerken. Zo levert de opleiding al twee decennia de toekomstige managers, adviseurs en specialisten in dit vakgebied af.
De huidige MPT-opleiding duurt in totaal 2,5 jaar met in de eerste fase (1 jaar) een programma dat leidt tot het certificaat “Technisch Pijpleidingingenieur” en in tweede fase (1,5 jaar) een programma dat leidt tot het gewenste diploma van “Master of Pipeline Technology”.
Opleider Avans+, die namens de sector de opleiding aanbiedt, en Pipeliner gaan inmiddels een stap verder. Zij stellen zes individuele modules, of “Masterclasses”, open voor deelnemers voor wie de 2,5-jarige opleiding mogelijk te veel is.
De volgende 6 Masterclasses worden vanaf nu aangeboden:

1. Masterclass Pijpleidingtransport
2. Masterclass Ontwerp
3. Masterclass Aanleg
4. Masterclass Bedrijfsvoering en onderhoud
5. Masterclass Maatschappelijke inpassing
6. Masterclass Juridische aspecten

(zie: https://avansplus.nl/opleidingen/techniek-bouw/master-pipeline-technology-mpt)

Het bijzondere aan deze formule is de Masterclasses, tevens de modules van de gehele opleiding. Deelnemers aan de gehele opleiding en deelnemers aan de Masterclass zullen deze dus samen volgen. Zo is dit meer dan een traditionele cursus en creëren we naast zuivere kennisoverdracht ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaring en het opbouwen van een netwerk binnen de sector. Het volgen van één module kan bovendien ook dienen als kennismaking met de totale opleiding. Een opleiding die bovendien al lang niet meer enkel en alleen focust op grote transportleidingen maar ook kijkt naar kabels, warmtenetwerken, distributieleidingen en aanverwante onderwerpen die een relatie hebben met de ondergrond (van de stedelijke omgeving).

Een aantal jaar geleden heeft Pipeliner, i.s.m. Litecad, ook de Beroepsopleiding Pipeliner als tweede opleiding gelanceerd. In korte tijd is ook deze opleiding uitgegroeid tot een vaste waarde in de kabel- en leidingwereld. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de (technische) aspecten over het hele vakgebied heeft deze opleiding ook als doel de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers in de werkcontext – projectmatig werken, rapporteren en presenteren – te stimuleren. Deze opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar en biedt enerzijds nieuwkomers de kans de branche beter te leren kennen en anderzijds meer ervaren deelnemers een totaaloverzicht en kennis van het gehele proces. Uiteraard is het uitbreiden van het eigen netwerk ook hier een mooie meerwaarde die nog lang na de opleiding zijn vruchten afwerpt op zowel persoonlijk als professioneel vlak voor de deelnemers.

Zowel Masteropleiding, Masterclasses en Beroepsopleiding gaan van start in september 2022. Schrijf jezelf of één van je medewerkers nu in, want de plaatsen zijn gewild!
Inzenden NSTT No-Dig Award tot 1 september
Evenals voorgaande jaren worden ook in 2022 de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs uitgereikt. De uitreiking vindt plaats begin november.

Jaarlijks worden de prestigieuze Award en Publieksprijs toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

Inzendingen kunnen ingediend worden tot 1 september 2022 bij het secretariaat van NSTT via info@nstt.nl.

De voorwaarden voor inzending alsmede de beoordelingscriteria zijn opgenomen in het reglement. Dit kan u op de NSTT-site downloaden.
Aldaar kan u natuurlijk ook de eerdere winnaars (en andere inzendingen) bewonderen.
Inzenden NSTT No-Dig Award tot 1 september
Evenals voorgaande jaren worden ook in 2022 de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs uitgereikt. De uitreiking vindt plaats begin november.

Jaarlijks worden de prestigieuze Award en Publieksprijs toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

Inzendingen kunnen ingediend worden tot 1 september 2022 bij het secretariaat van NSTT via info@nstt.nl.

De voorwaarden voor inzending alsmede de beoordelingscriteria zijn opgenomen in het reglement. Dit kan u op de NSTT-site downloaden.
Aldaar kan u natuurlijk ook de eerdere winnaars (en andere inzendingen) bewonderen.
NSTT No-Dig Event: zien, kennen, beleven
Op 11 en 12 oktober 2023 opent het NSTT No-Dig Event haar deuren voor alweer de zevende editie van de grootste vakbeurs op het gebied van sleufloze technieken in de Benelux. Ook dit keer staat het Event in het teken van “zien, kennen en beleven”. Er is daartoe een grote beursvloer (inmiddels voor 70% bezet), een uitgebreid kennisprogramma en natuurlijk de live-demonstraties op het buitenterrein.

In 2023 wordt het kennisprogramma gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven van nu: de energietransitie, de bouwopgave, de circulariteit en natuurlijk het verminderen van hinder. Allemaal thema’s waar de no-dig-technieken een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. En die no-dig technieken kan u vervolgens allemaal in hun volle glorie aanschouwen op het buitenterrein. Zowel de aanlegtechnieken – boren en buisdoorpersen – als de renovatie- en inspectietechnieken worden twee dagen lang live aan u gedemonstreerd. Daarmee biedt het Event een uniek palet aan mogelijkheden dat zijn weerga niet kent.

Op www.no-dig-event.nl vindt u meer informatie over het Event.
NSTT No-Dig Event: zien, kennen, beleven
Op 11 en 12 oktober 2023 opent het NSTT No-Dig Event haar deuren voor alweer de zevende editie van de grootste vakbeurs op het gebied van sleufloze technieken in de Benelux. Ook dit keer staat het Event in het teken van “zien, kennen en beleven”. Er is daartoe een grote beursvloer (inmiddels voor 70% bezet), een uitgebreid kennisprogramma en natuurlijk de live-demonstraties op het buitenterrein.

In 2023 wordt het kennisprogramma gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven van nu: de energietransitie, de bouwopgave, de circulariteit en natuurlijk het verminderen van hinder. Allemaal thema’s waar de no-dig-technieken een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. En die no-dig technieken kan u vervolgens allemaal in hun volle glorie aanschouwen op het buitenterrein. Zowel de aanlegtechnieken – boren en buisdoorpersen – als de renovatie- en inspectietechnieken worden twee dagen lang live aan u gedemonstreerd. Daarmee biedt het Event een uniek palet aan mogelijkheden dat zijn weerga niet kent.

Op www.no-dig-event.nl vindt u meer informatie over het Event.
NSTT Agenda.

11
OKT
NSTT No-Dig Event (11 en 12 oktober 2023)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl