Nieuwsbrief september 2022

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

(foto: Werkzaamheden t.b.v. verzwaring kabelnetwerk binnenstad Den Haag, ((c) Carel Kramer i.o.v. Visser & Smit Hanab))

Nominaties NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2022 bekend
Ook in 2022 zijn twee stevige inzendingen genomineerd voor de jaarlijkse prestigieuze NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs. Twee projecten die ieder op een eigen manier blijk geven van het vormgeven en toepassen van innovaties binnen de sector. Ze stellen het doorontwikkelen van bestaande technieken in combinatie met nieuwe toepassingen centraal. Ze leggen daarbij de focus op reductie van bovengrondse verstoring als gevolg. Tevens kunnen de technieken grootschalig ingezet worden bij de de maatschappelijke opgaven rond de energietransitie en verduurzaming .

Meer informatie over de inzendingen vindt u terug op onze site www.nstt.nl.

De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een vakjury. De NSTT Publieksprijs wordt gekozen door de NSTT-leden.

De uitreiking zal plaatsvinden op de studiemiddag in november 2022.
Nominaties NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2022 bekend
Ook in 2022 zijn twee stevige inzendingen genomineerd voor de jaarlijkse prestigieuze NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs. Twee projecten die ieder op een eigen manier blijk geven van het vormgeven en toepassen van innovaties binnen de sector. Ze stellen het doorontwikkelen van bestaande technieken in combinatie met nieuwe toepassingen centraal. Ze leggen daarbij de focus op reductie van bovengrondse verstoring als gevolg. Tevens kunnen de technieken grootschalig ingezet worden bij de de maatschappelijke opgaven rond de energietransitie en verduurzaming .

Meer informatie over de inzendingen vindt u terug op onze site www.nstt.nl.

De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een vakjury. De NSTT Publieksprijs wordt gekozen door de NSTT-leden.

De uitreiking zal plaatsvinden op de studiemiddag in november 2022.
Sleufloze technieken in maatschappelijke context
De vereniging NSTT heeft recent haar 'Beleidsplan NSTT 2023 – 2026: Van focus op goede sleufloze technieken naar focus op goed gebruik van die technieken’ het licht doen zien.

In de komende jaren zal het beleid gericht zijn op (1) het faciliteren van de toepassing van technieken in de vorm van ontwikkeling, kwaliteit en veiligheid én (2) het bekend maken én houden van alle mogelijkheden bij een breed publiek. Deze focuspunten zullen daarbij verbonden worden aan vier maatschappelijke thema's waar sleufloze technieken een bijdrage kunnen leveren, te weten:
• de energietransitie
• de bouwopgave (incl. inbreiding en uitbreiding)
• de verdere verduurzaming van de maatschappij
• de verminderde acceptatie van hinder.

In de komende periode zullen de leden en het bestuur gezamenlijk handen en voeten gaan geven aan de beleidsvoornemens. Het alsdan ontstane activiteitenplan zal vanaf 2023 de basis vormen voor alle activiteiten binnen de vereniging.
Sleufloze technieken in maatschappelijke context
De vereniging NSTT heeft recent haar 'Beleidsplan NSTT 2023 – 2026: Van focus op goede sleufloze technieken naar focus op goed gebruik van die technieken’ het licht doen zien.

In de komende jaren zal het beleid gericht zijn op (1) het faciliteren van de toepassing van technieken in de vorm van ontwikkeling, kwaliteit en veiligheid én (2) het bekend maken én houden van alle mogelijkheden bij een breed publiek. Deze focuspunten zullen daarbij verbonden worden aan vier maatschappelijke thema's waar sleufloze technieken een bijdrage kunnen leveren, te weten:
• de energietransitie
• de bouwopgave (incl. inbreiding en uitbreiding)
• de verdere verduurzaming van de maatschappij
• de verminderde acceptatie van hinder.

In de komende periode zullen de leden en het bestuur gezamenlijk handen en voeten gaan geven aan de beleidsvoornemens. Het alsdan ontstane activiteitenplan zal vanaf 2023 de basis vormen voor alle activiteiten binnen de vereniging.
Deel uw ervaring met kennisdocumenten Sleufloze technieken
Kennis is de basis voor succes. Daarom hebben NSTT en SIKB afgelopen jaren gezamenlijk drie kennisdocumenten over Sleufloze Technieken (no-dig-technieken) gepubliceerd. Het betreft de documenten Protocol ‘Geotechnisch grondonderzoek bij Sleufloze technieken’ (2019), ‘Kennisdocument sleufloze technieken’ (voor bevoegd gezag) en Protocol ‘Boogboormethode met snijkop (BBM-S) in en nabij waterkeringen’ (beiden 2021).

Inmiddels is er enige ervaring met deze documenten opgedaan. SIKB en NSTT willen deze ervaringen bundelen om zo de documenten te actualiseren en daarmee ook te versterken. Met de nieuwe versie van elk van deze documenten kunnen vervolgens uitvoerders, ontwerpers en toezichthouders de kwaliteit van sleufloze technieken verder verhogen. Dat alles tegen het licht van een ongestoorde ondergrondse infrastructuur.

Ook u kan uw ervaringen en opmerkingen delen. Dit kan tot 31 oktober 2022 via info@nstt.nl. De documenten en het reactieformulier vindt u op https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-5200.
Deel uw ervaring met kennisdocumenten Sleufloze technieken
Kennis is de basis voor succes. Daarom hebben NSTT en SIKB afgelopen jaren gezamenlijk drie kennisdocumenten over Sleufloze Technieken (no-dig-technieken) gepubliceerd. Het betreft de documenten Protocol ‘Geotechnisch grondonderzoek bij Sleufloze technieken’ (2019), ‘Kennisdocument sleufloze technieken’ (voor bevoegd gezag) en Protocol ‘Boogboormethode met snijkop (BBM-S) in en nabij waterkeringen’ (beiden 2021).

Inmiddels is er enige ervaring met deze documenten opgedaan. SIKB en NSTT willen deze ervaringen bundelen om zo de documenten te actualiseren en daarmee ook te versterken. Met de nieuwe versie van elk van deze documenten kunnen vervolgens uitvoerders, ontwerpers en toezichthouders de kwaliteit van sleufloze technieken verder verhogen. Dat alles tegen het licht van een ongestoorde ondergrondse infrastructuur.

Ook u kan uw ervaringen en opmerkingen delen. Dit kan tot 31 oktober 2022 via info@nstt.nl. De documenten en het reactieformulier vindt u op https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-5200.
Verbind je bubbel - jaarcongres SIKB - 29 september 2022
Bubbels, patronen, hokjes – daarbinnen werken we en bevinden ons graag. Voelen ons zeker, erkend en herkend. Bubbels met ogenschijnlijk niet-permeabele wanden. Je kan er nauwelijks uit.
Toch, wie verder kijkt ziet dat de werkelijkheid niet alleen uit de eigen bubbel bestaat. Dat verbinding en samenwerking leidt tot meer draagkracht, meer waarde, meer kwaliteit.
Dus hoe verbind jij jouw bubbel met die van anderen?

Meer informatie: www.sikb.nl
Verbind je bubbel - jaarcongres SIKB - 29 september 2022
Bubbels, patronen, hokjes – daarbinnen werken we en bevinden ons graag. Voelen ons zeker, erkend en herkend. Bubbels met ogenschijnlijk niet-permeabele wanden. Je kan er nauwelijks uit.
Toch, wie verder kijkt ziet dat de werkelijkheid niet alleen uit de eigen bubbel bestaat. Dat verbinding en samenwerking leidt tot meer draagkracht, meer waarde, meer kwaliteit.
Dus hoe verbind jij jouw bubbel met die van anderen?

Meer informatie: www.sikb.nl
Cursussen boormeester HDD 2023
Ook in 2023 organiseert Deltares weer de cursussen boormeester HDD1 en HDD2.

De gecertificeerde HDD cursussen zijn interessant voor boormeesters, uitvoerders, toezichthouders en werkvoorbereiders en anderen die zich bezig houden met de uitvoering van Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD). De cursusreeks Horizontaal Gestuurd Boren bestaat uit 2 praktijkgerichte cursussen, een optionele vooropleiding basisvaardigheden en een herhalingscursus over ontwikkelingen op het vakgebied voor verlenging van het CKB certificaat . Alle belangrijke aspecten voor de succesvolle uitvoering van een Horizontaal Gestuurde Boring (HDD) worden behandeld.

Voor een goede en veilige uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is een basisniveau van kennis en vaardigheden noodzakelijk. Dit basisniveau wordt zowel door opdrachtgevers als de vakvereniging geëist. De cursussen hebben als doel om dit gewenste basisniveau te behalen. Om dit te waarborgen worden de cursussen afgesloten met een examen. Bij succesvolle afronding zal een certificaat worden overhandigd.

Voor meer informatie: www.deltares.nl/nl/academy/cursus-horizontaal-gestuurd-boren-hdd-1-hdd-2-voor-boormeesters-uitvoerders-werkvoorbereiders-e-a/
Cursussen boormeester HDD 2023
Ook in 2023 organiseert Deltares weer de cursussen boormeester HDD1 en HDD2.

De gecertificeerde HDD cursussen zijn interessant voor boormeesters, uitvoerders, toezichthouders en werkvoorbereiders en anderen die zich bezig houden met de uitvoering van Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD). De cursusreeks Horizontaal Gestuurd Boren bestaat uit 2 praktijkgerichte cursussen, een optionele vooropleiding basisvaardigheden en een herhalingscursus over ontwikkelingen op het vakgebied voor verlenging van het CKB certificaat . Alle belangrijke aspecten voor de succesvolle uitvoering van een Horizontaal Gestuurde Boring (HDD) worden behandeld.

Voor een goede en veilige uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is een basisniveau van kennis en vaardigheden noodzakelijk. Dit basisniveau wordt zowel door opdrachtgevers als de vakvereniging geëist. De cursussen hebben als doel om dit gewenste basisniveau te behalen. Om dit te waarborgen worden de cursussen afgesloten met een examen. Bij succesvolle afronding zal een certificaat worden overhandigd.

Voor meer informatie: www.deltares.nl/nl/academy/cursus-horizontaal-gestuurd-boren-hdd-1-hdd-2-voor-boormeesters-uitvoerders-werkvoorbereiders-e-a/
NSTT Agenda.

29
SEP
Verbind je bubbel - SIKB-bodemcongres 2022
31
OKT
Einde consultatie kennisdocumenten Sleufloze technieken
16
JAN
Cursussen boormeester HDD 2023 (vanaf 16 januari)
11
OKT
NSTT No-Dig Event (11 en 12 oktober 2023)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl