Wnnaars No-Dig-prijzen bekend

Geachte

Foto: impressie van het NSTT No-Dig Event 2023, (c) foto: NSTT

Smet en Sitetec winnen No-Dig innovatieprijzen
Smet Tunneling en Sitetec met LaValley Industries wonnen ieder één van de NSTT-No-Dig prijzen van dit jaar. Smet Tunneling won de 24e NSTT No-Dig Award 2023 voor haar online-monitoringssysteem bij micro-tunneling. Sitetec won, samen met LaValley Industries, de NSTT Publieksprijs 2023 met de introductie van de Tonghand exit-tool (zie foto). Aldus werden de prijzen broederlijk verdeeld.

De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan. De NSTT Publieksprijs werd dit jaar toegekend door de meer dan 2000 bezoekers van het NSTT No-Dig Event 2023.

De innovatie van Sitetec betrof de introductie van de Tonghand-exittool op de Nederlandse markt. Deze Tonghand-tool maakt het mogelijk om bij het uittredepunt van een boring de boorstangen en ander boorequipment los te koppelen en aan te draaien, zonder dat personeel zich direct in de zone rond het boorequipment hoeft te bevinden. Feitelijk gebeurt dit op gecontroleerde wijze vanuit de cabine van de operateror van de Tonghand. Dat vergroot de veiligheid van personeel, hetgeen in toenemende mate een aandachtspunt is binnen de NSTT. Daarnaast is het draaimoment bij aankoppelen te controleren zodat koppelingen beter worden uitgevoerd en minder snel beschadigd raken. En ook wordt de benodigde tijd voor het koppelen van stangen aan exit-zijde verkort, hetgeen tot een beheersbaar en sneller boorproces leidt.

De inzending van Smet Tunnelling laat zien dat online monitoringssystemen, waarin verschillende datastromen en geografische informatie overzichtelijk en real-time beschikbaar gemaakt worden tijdens het boorproces, zoals die al verscheidene jaren voor grote boortunnelprojecten gebruikt worden, nu ook voor projecten met beperktere diameter en omvang ingezet kunnen worden. Zeker in stedelijke omgeving maakt dit een betere controle van het boorproces mogelijk en verlaagt het risico op omgevingsbeïnvloeding en schade aan bebouwing. De koppeling met gasbewaking in hetzelfde monitoringssysteem draagt bij aan de veiligheid van personeel, terwijl de uitgebreide zettingsmonitoring bij zal dragen aan de beperking van risico’s en overlast voor de omgeving.

Juryvoorzitter Wout Broere over beide inzendingen: "Het valt de jury dit jaar op dat geen grote en grensverleggende projecten ingediend zijn. Het zijn juist innovaties in methode en materieel, gericht op het vergroten van de veiligheid en beheersbaarheid van het boorproces. De jury is van mening dat deze combinatie van verbeterde procesbewaking, aandacht voor veiligheid van personeel en omgeving, en in het algemeen de verbeterde beheersing van de risico’s voor de omgeving, bijdraagt aan een verdere acceptatie van sleufloze technieken".

Zie onze site voor meer informatie.
Smet en Sitetec winnen No-Dig innovatieprijzen
Smet Tunneling en Sitetec met LaValley Industries wonnen ieder één van de NSTT-No-Dig prijzen van dit jaar. Smet Tunneling won de 24e NSTT No-Dig Award 2023 voor haar online-monitoringssysteem bij micro-tunneling. Sitetec won, samen met LaValley Industries, de NSTT Publieksprijs 2023 met de introductie van de Tonghand exit-tool (zie foto). Aldus werden de prijzen broederlijk verdeeld.

De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan. De NSTT Publieksprijs werd dit jaar toegekend door de meer dan 2000 bezoekers van het NSTT No-Dig Event 2023.

De innovatie van Sitetec betrof de introductie van de Tonghand-exittool op de Nederlandse markt. Deze Tonghand-tool maakt het mogelijk om bij het uittredepunt van een boring de boorstangen en ander boorequipment los te koppelen en aan te draaien, zonder dat personeel zich direct in de zone rond het boorequipment hoeft te bevinden. Feitelijk gebeurt dit op gecontroleerde wijze vanuit de cabine van de operateror van de Tonghand. Dat vergroot de veiligheid van personeel, hetgeen in toenemende mate een aandachtspunt is binnen de NSTT. Daarnaast is het draaimoment bij aankoppelen te controleren zodat koppelingen beter worden uitgevoerd en minder snel beschadigd raken. En ook wordt de benodigde tijd voor het koppelen van stangen aan exit-zijde verkort, hetgeen tot een beheersbaar en sneller boorproces leidt.

De inzending van Smet Tunnelling laat zien dat online monitoringssystemen, waarin verschillende datastromen en geografische informatie overzichtelijk en real-time beschikbaar gemaakt worden tijdens het boorproces, zoals die al verscheidene jaren voor grote boortunnelprojecten gebruikt worden, nu ook voor projecten met beperktere diameter en omvang ingezet kunnen worden. Zeker in stedelijke omgeving maakt dit een betere controle van het boorproces mogelijk en verlaagt het risico op omgevingsbeïnvloeding en schade aan bebouwing. De koppeling met gasbewaking in hetzelfde monitoringssysteem draagt bij aan de veiligheid van personeel, terwijl de uitgebreide zettingsmonitoring bij zal dragen aan de beperking van risico’s en overlast voor de omgeving.

Juryvoorzitter Wout Broere over beide inzendingen: "Het valt de jury dit jaar op dat geen grote en grensverleggende projecten ingediend zijn. Het zijn juist innovaties in methode en materieel, gericht op het vergroten van de veiligheid en beheersbaarheid van het boorproces. De jury is van mening dat deze combinatie van verbeterde procesbewaking, aandacht voor veiligheid van personeel en omgeving, en in het algemeen de verbeterde beheersing van de risico’s voor de omgeving, bijdraagt aan een verdere acceptatie van sleufloze technieken".

Zie onze site voor meer informatie.
Een geslaagd NSTT No-Dig Event 2023
Wij kijken terug op een geslaagd Event' aldus Ane Jutte en Paul Vastenburg. De ene als voorzitter van het organiserend Event-comité, de ander als NSTT-voorzitter. Ze verwelkomden in twee dagen ruim 2000 bezoekers op de beurs, in het kennisprogramma en bij de livedemonstraties. Allemaal professionals op het gebied van aanleg, renovatie en inspectie van kabels, leidingen en riolering. En met ruim 100 exposanten en 20 lezingen was er ook voldoende aanleiding om naar het Event af te reizen.

Tijdens het Event was volop gelegenheid om kennis bij te spijkeren. Vanuit diverse kenniscentra werden onderzoeken gepresenteerd naar o.a. de nauwkeurigheid van boringen, omgang met asbest in voegenkit bij relining en de LCA van liners. Tegelijkertijd waren partijen als TenneT en gemeente Amsterdam genegen om hun uitdagingen bij netbeheer en beheer van de ondergrondse ruimte voor te leggen aan de sector: hoe kunnen jullie ons helpen?

In het buitenterrein waren vele exposanten die hun materieel draaiend konden tonen. Een duidelijke toevoeging aan het stand-still materieel wat vaak op beurzen is te zien, aldus de bezoekers.

Tot slot - en niet onbelangrijk - waren de exposanten op de beurs tevreden: de opkomst is van hoge kwaliteit, juist de mensen die je als professional wil ontmoeten.

Benieuwd naar wat u heeft gemist? Kijk op www.no-dig-event.nl.
Een geslaagd NSTT No-Dig Event 2023
Wij kijken terug op een geslaagd Event' aldus Ane Jutte en Paul Vastenburg. De ene als voorzitter van het organiserend Event-comité, de ander als NSTT-voorzitter. Ze verwelkomden in twee dagen ruim 2000 bezoekers op de beurs, in het kennisprogramma en bij de livedemonstraties. Allemaal professionals op het gebied van aanleg, renovatie en inspectie van kabels, leidingen en riolering. En met ruim 100 exposanten en 20 lezingen was er ook voldoende aanleiding om naar het Event af te reizen.

Tijdens het Event was volop gelegenheid om kennis bij te spijkeren. Vanuit diverse kenniscentra werden onderzoeken gepresenteerd naar o.a. de nauwkeurigheid van boringen, omgang met asbest in voegenkit bij relining en de LCA van liners. Tegelijkertijd waren partijen als TenneT en gemeente Amsterdam genegen om hun uitdagingen bij netbeheer en beheer van de ondergrondse ruimte voor te leggen aan de sector: hoe kunnen jullie ons helpen?

In het buitenterrein waren vele exposanten die hun materieel draaiend konden tonen. Een duidelijke toevoeging aan het stand-still materieel wat vaak op beurzen is te zien, aldus de bezoekers.

Tot slot - en niet onbelangrijk - waren de exposanten op de beurs tevreden: de opkomst is van hoge kwaliteit, juist de mensen die je als professional wil ontmoeten.

Benieuwd naar wat u heeft gemist? Kijk op www.no-dig-event.nl.
NSTT No-Dig Event komt terug!
Op 8 en 9 oktober 2025 openen wij wederom onze deuren voor twee dagen vol No-Dig experience. Kennis opdoen in onze kennistheaters, de techniek voelen bij onze demonstraties en natuurlijk onze uitgebreide beursvloer.
Zet het alvast in uw agenda.
NSTT No-Dig Event komt terug!
Op 8 en 9 oktober 2025 openen wij wederom onze deuren voor twee dagen vol No-Dig experience. Kennis opdoen in onze kennistheaters, de techniek voelen bij onze demonstraties en natuurlijk onze uitgebreide beursvloer.
Zet het alvast in uw agenda.
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl