NSTT Nieuwsbrief juni 2024

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

Op de foto: opstellocatie voor 600 m relining watertransportleiding Evides zonder hinder, Fotografie: GMB Leidingtechnieken.

Nominatie NSTT No-Dig Award: Relining drinkwatertransportleiding Evides

De eerste nominatie voor de jaarlijkse prestigieuze NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs 2024 is bekend. Het betreft het project 'Relining drinkwatertransportleiding Evides' van Evides Waterbedrijf, GMB Leidingtechnieken en Van Vulpen. Binnen het project moest een belangrijke drinkwatertransportleiding vernieuwd worden in Oost-Souburg. Er is gekozen voor relining van de leiding nadat eerdere noodreparaties geen duurzame oplossing bleken. Vanwege de vereiste korte doorlooptijd en de ligging van de leiding in een woonwijk is gekozen voor de reliningstechniek die voorzien is van een KIWA keurmerk. Vanuit slechts 2 opstellocaties in een tracé van bijna 600 m is de renovatie uitgevoerd. Daardoor was er minimale overlast voor omgeving en kon de leiding weer op tijd in gebruik worden genomen

Meer informatie
Internationaal symposium 'Developments in Trenchless installation methods of pipelines'
Op 19 juni organiseert Deltares het internationale symposium 'Developments in Trenchless installation methods of pipelines'. Het symposium gaat in op recent uitgevoerd onderzoek naar het sleufloos aanleggen van leidingen en de verdere ontwikkeling van materieel, methodologie en pijpleidingcoatings. De onderzoeken tonen aan dat een veilige en milieuvriendelijke installatie van de toekomstige ondergrondse infrastructuur haalbaar is zonder beperkingen in ruimte en tijd.
Met sprekers van onder andere TenneT, Gasunie, Herrenknecht, Kouwenberg, CEBO, TDC International en Rotterdam Engineering.
Meer informatie over het programma en inschrijvingen vindt u op de site van Deltares
Internationaal symposium 'Developments in Trenchless installation methods of pipelines'
Op 19 juni organiseert Deltares het internationale symposium 'Developments in Trenchless installation methods of pipelines'. Het symposium gaat in op recent uitgevoerd onderzoek naar het sleufloos aanleggen van leidingen en de verdere ontwikkeling van materieel, methodologie en pijpleidingcoatings. De onderzoeken tonen aan dat een veilige en milieuvriendelijke installatie van de toekomstige ondergrondse infrastructuur haalbaar is zonder beperkingen in ruimte en tijd.
Met sprekers van onder andere TenneT, Gasunie, Herrenknecht, Kouwenberg, CEBO, TDC International en Rotterdam Engineering.
Meer informatie over het programma en inschrijvingen vindt u op de site van Deltares
Herijking CKB van eisen aan sleufloze technieken
De CKB-regeling (Certificatieregeling Buizenlegbedrijven en Kabelinfrastructuur) stelt eisen aan onder meer uitvoering van sleufloze technieken. De regeling wordt vooral toegepast in de water-, energie en telecomsector, maar ook vanuit rioolbeheerders is er steeds meer belangstelling. Momenteel worden de eisen aan sleufloze aanleg en renovatie herijkt, dit betreft zowel de proceseisen als de opleidingseisen. NSTT neemt deel aan het overleg hierover. Tevens stimuleert zij onder meer de opleidingen voor de boormeesters van Deltares die in de nodige deskundigheid moeten voorzien. Naar verwachting worden dit najaar zowel de aangepaste CKB-eisen als de nieuwe opleidingen bekend.
Herijking CKB van eisen aan sleufloze technieken
De CKB-regeling (Certificatieregeling Buizenlegbedrijven en Kabelinfrastructuur) stelt eisen aan onder meer uitvoering van sleufloze technieken. De regeling wordt vooral toegepast in de water-, energie en telecomsector, maar ook vanuit rioolbeheerders is er steeds meer belangstelling. Momenteel worden de eisen aan sleufloze aanleg en renovatie herijkt, dit betreft zowel de proceseisen als de opleidingseisen. NSTT neemt deel aan het overleg hierover. Tevens stimuleert zij onder meer de opleidingen voor de boormeesters van Deltares die in de nodige deskundigheid moeten voorzien. Naar verwachting worden dit najaar zowel de aangepaste CKB-eisen als de nieuwe opleidingen bekend.
NSTT Agenda.

19
JUN
International Symposium Developments in Trenchless installation methods of pipelines
30
JUN
Uiterste inzendingsdatum NSTT No-Dig Award 2024
02
JUL
ISTT-Webinar: Damage causes and consequences of damage during utility tunneling
08
OKT
NSTT No-Dig Event 2025
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl