Nominaties NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2024

De volgende nominaties voor de jaarlijkse prestigieuze NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs 2024 zijn inmiddels bekend.

 

 

Nominatie: Relining drinkwatertransportleiding Evides

Het betreft het project 'Relining drinkwatertransportleiding Evides' van Evides Waterbedrijf, GMB Leidingtechnieken en Van Vulpen.

Binnen het project moest een belangrijke drinkwatertransportleiding vernieuwd worden in Oost-Souburg. Er is gekozen voor relining van de leiding nadat eerdere noodreparaties geen duurzame oplossing bleken. Vanwege de vereiste korte doorlooptijd en de ligging van de leiding in een woonwijk is gekozen voor de reliningstechniek die voorzien is van een KIWA keurmerk. Vanuit slechts 2 opstellocaties in een tracé van bijna 600 m is de renovatie uitgevoerd. Daardoor was er minimale overlast voor omgeving en kon de leiding weer op tijd in gebruik worden genomen. Het tracé kan minimaal 50 jaar weer veilig zijn functie vervullen.

 

Zie ook de film.

 

 

 

Nominatie: Volledig elektrische boring van 1350 meter!

De pilot markeert een significante stap richting grootschalige infrastructuurprojecten, waarbij boormachines gebruik maken van groene energie. Zowel Klever Boor- en Perstechniek als Voet Energy Solutions hebben, elk binnen hun eigen sector, aangetoond te voldoen aan de strengste (veiligheids)normen en voorschriften. De elektrische boorinstallatie in Breda vroeg een dagelijks berekend vermogen van 4500 kWh voor uitvoering. Daarvoor werden 12 batterijsystemen gebruikt, elk met een opgeslagen vermogen van 422 kWh. Deze batterijen werden opgeladen op een innovatief laadplein in Culemborg met groene stroom van het zonnedak van Voet Energy Solutions. Het project betekende een pioniersrol om op cruciale momenten voldoende energie op de juiste plek te hebben voor gebruik of opladen. 

Tennet, Van Gelder, Klever en Voet Energy Solutions durfden de uitdaging aan om op deze manier een lange boring van 1350 m voor het hoogspanningsnet elektrisch uit te voeren. Het project is inmiddels succesvol afgrond en de gegevens zijn met de branche gedeeld.

 

Zie ook de film.

 

 

 

Nominatie: Wereldprimeur: H2DD Hydrogen Driven Drilling

A.Hak, TenneT en Genpower zijn erin geslaagd om succesvol een groene waterstofboring (H2DD) uit te voeren. Het zorgde voor een wereldprimeur, omdat waterstof (H2) nog niet eerder op deze schaal binnen een bouwproject is toegepast. De waterstofboring werd in januari 2024 uitgevoerd in Bergen op Zoom, waar de realisatie van een nieuwe 150 kV-kabelverbinding tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom in een stikstofimpasse was geraakt.

 

Acht HDD’s waren inmiddels gereed en met nog één HDD te gaan was de kritische depositiewaarde door het vervallen van de bouwvrijstelling snel bereikt. Door in ketensamenwerking tot een innovatieve oplossing te komen is het gelukt om de stikstofuitstoot nabij de Natura 2000-gebieden te reduceren naar nul.

 

“Ik ben vooral trots op de ketensamenwerking waarmee deze innovatie tot stand is gekomen”, zegt Guus Scheeren, bedrijfsleider HDD bij A.Hak. “Dat we dit in tien weken hebben kunnen realiseren van idee tot uitvoering is ongelofelijk.”

 

Zie ook de film.

 

 

 

Nominatie: Innovatieve kruising zeewering voor CO2-leiding

Het Porthos-project transporteert CO die is afgevangen van de Rotterdamse havenindustrie naar een compressorstation en slaat die vervolgens op in uitgeproduceerde gasvelden onder de Noordzee. Voor de aanleg van de CO2-leiding is de harde zeewering op de Maasvlakte onderkruist met een HDD-boring. Hierbij werd een DN 800 mantelbuis van PE aangebracht. In 2025 zal daar de DN 400 stalen productbuis in worden getrokken. Verantwoordelijk voor het project waren  LMR Drilling GmbH en Porthos CO2 Transport and Storage C.V.

Bij de uitvoering kwam een aantal verwachte en onverwachte uitdagingen naar voren. Zo werd de complexiteit van een sleufloze kruising in kunstmatig opgebrachte grond bemoeilijkt door de verschillende grondwaterlagen. Hiervoor zijn in het werk innovatieve en effectieve oplossingen gevonden. Ook moet de stalen DN 400-productbuis worden beschermd. In een isolerende PE-buis werkt het principe van KB echter niet. Om de werkzaamheid van de KB van de productleiding te garanderen zijn er elke 30 cm gaatjes (totaal 2000) in de PE-mantelbuis aangebracht en met geleidende inbusbouten afgedicht.

 

Zie ook de film.

 

 

 

 

NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs

De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een vakjury. De publieksprijs wordt gekozen door de leden van de NSTT. De winnaar of winnaars worden bekend gemaakt tijdens de studiemiddag in oktober 2024.

 

 

Naar boven