Nominaties NSTT No-Dig Award en Publieksprijs bekend

Dit jaar zijn wederom twee stevige inzendingen genomineerd voor de jaarlijkse prestigieuze NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs. Twee projecten die ieder op een eigen manier blijk geven van het vormgeven en toepassen van innovaties binnen de sector. Ze stellen het doorontwikkelen van bestaande technieken in combinatie met nieuwe toepassingen centraal. Ze leggen daarbij de focus op reductie van bovengrondse verstoring als gevolg. Tevens kunnen de technieken grootschalig ingezet worden bij de de maatschappelijke opgaven rond de energietransitie en verduurzaming .

 

De inzendingen kan u aan de hand van de ingezonden poster, beschrijving en film op uw gemak bestuderen.

 

 

De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een vakjury. De NSTT Publieksprijs wordt gekozen door de NSTT-leden.

 

De uitreiking zal plaatsvinden op de studiemiddag van NSTT.

Naar boven