Downloads en publicaties

De volgende downloads en publicaties zijn bij de NSTT beschikbaar.

 

Downloads:

 

 

Hard-copy (te bestellen via het secretariaat):

Handboek Sleufloze technieken voor leidinginfrastructuur, december 2003
Prijs niet leden: € 200,00
Prijs leden: € 112,00
Omschrijving:
In dit Handboek worden alle aspecten van sleufloze technieken toegelicht. Voor degene met beperkte kennis van sleufloze technieken biedt het een handreiking om snel een integrale kennis over sleufloze technieken te krijgen. Voor de professional op deelgebieden biedt het een verdieping in aanpalende disciplines

 

Risicobeheersing Sleufloze Technieken, juni 2003
Prijs niet leden: € 25,00
Prijs leden: € 0,00
Omschrijving:
In dit rapport worden op een heldere manier de risico's van sleufloze technieken in kaart gebracht. Hierbij is de procesketen - van planfase der oplevering - als basis genomen om vervolgens in alle stappen de risico's te vernoemen en maatregelen voor te stellen.

 

NSTT Jaarboek 2011/2012 d.d. december 2011 (eenmalige uitgave)
Prijs leden / niet leden: € 0,00
Omschrijving:
Deze tweede en voorlopig laatste editie van het NSTT Jaarboek geeft u een overzicht van de sleufloze technieken, de vereniging en haar activiteiten, alsmede een overzicht van de aan de vereniging verbonden leden.

Naar boven