NSTT-Nieuwsbrief november 2023

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.

Nieuwe kennismodule Open front boortechnieken

Op 30 november 2023 is de module 'Open front boortechnieken' gepubliceerd. Deze module geeft inzicht in de verschillende open front boortechnieken zoals in Nederland worden gebruikt. Ook gaat ze in op de verschillende toepassingsmogelijkheden. Deze zijn uiteraard niet ongelimiteerd, maar er kan meer dan vaak gedacht. De module gaat daarom dieper in op de technische randvoorwaarden en op de verschillende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Uiteraard vraagt feitelijke toepassing meer kennis en ervaring dan in een module kan worden weergegeven. De module dient dan ook als een goede eerste inleiding, waarmee beheerders, toegangverleners en andere belangstellenden inzicht in de techniek kan krijgen.

Meer informatie
MKI-beoordeling rioolrenovatie gepubliceerd

In opdracht van de NSTT-Afdeling Leidingrenovatie onderzoek gedaan naar de MilieuKostenIndicator (MKI) van rioolrenovatie. De MKI wordt steeds belangrijker in de afweging tussen enerzijds het traditionele vervangen van riolering en anderzijds de levensduurverlengende rioolrenovatie. Reden voor de Afdeling om hier dieper in te (laten) duiken. Het rapport is recent gepubliceerd.

Meer informatie
Module Leidingrenovatietechnieken in consultatie

NSTT werkt aan een nieuw NSTT-Handboek Sleufloze technieken. De doelgroep van deze publicatie is iedereen die te maken krijgt met sleufloze technieken. Voor de module Leidingrenovatietechnieken is de consultatie gestart. Deze staat open voor iedereen en loopt tot 31 december 2023. U treft het document en het reactieformulier hier aan. Na verwerking van de consultatie wordt de Module gepubliceerd als onderdeel van het digitale Handboek Sleufloze Technieken.

Meer informatie
NSTT Agenda.

12
DEC
ISTT-webinar: Key findings from a comparison of pressure sewer rehabilitation technologies
31
DEC
Einde consultatie module Leidingrenovatie
15
JAN
Cursussen boormeester HDD 2024 (vanaf 15 januari)
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl