Nieuwe kennismodule Open front boortechnieken

Op 30 november 2023 is de module 'Open front boortechnieken'  gepubliceerd. Deze module geeft inzicht in de verschillende open front boortechnieken zoals in Nederland worden gebruikt. Ook gaat ze in op de verschillende toepassingsmogelijkheden. Deze zijn uiteraard niet ongelimiteerd, maar er kan meer dan vaak gedacht. De module gaat daarom dieper in op de technische randvoorwaarden en op de verschillende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Uiteraard vraagt feitelijke toepassing meer kennis en ervaring dan in een module kan worden weergegeven. De module dient dan ook als een goede eerste inleiding, waarmee beheerders, toegangverleners en andere belangstellenden inzicht in de techniek kan krijgen.

 

Deze module is de eerste in een reeks van geactualiseerde modulen van het 'Handboek Sleufloze Technieken' van NSTT. Dit Handboek -oorspronkelijk uit 2005- wordt in de komende tijd geheel herzien. Het Handboek bestaat uit verschillende -digitale- modulen. De technisch georiënteerde modulen gaan in op de verschillende sleufloze technieken inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook is er aandacht voor de technische randvoorwaarden en eventuele beperkingen. Daarnaast zijn er kaderscheppende modulen die meer ingaan op ontwerp, geotechniek en duurzaamheidsaspecten.

 

De modulen worden geschreven met bijdragen van de NSTT-leden, om zo deskundigheid en actualiteit te borgen. Het NSTT-bestuur stelt - na een openbare consultatie - de modulen vast.  De modulen worden kosteloos op de NSTT-site gepubliceerd en zijn vrij te downloaden om kennis over sleufloze technieken te vergroten en toepassing ervan te bevorderen.

Deel dit bericht
Naar boven