MKI-beoordeling rioolrenovatie gepubliceerd

In opdracht van de NSTT-Afdeling Leidingrenovatie onderzoek gedaan naar de MilieuKostenIndicator (MKI) van rioolrenovatie. De MKI wordt steeds belangrijker in de afweging tussen enerzijds het traditionele vervangen van riolering en anderzijds de levensduurverlengende rioolrenovatie.  Reden voor de Afdeling om hier dieper in te (laten) duiken. Het rapport is recent gepubliceerd.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door de firma Roelofs en inmiddels afgerond. Belangrijkste conclusie van het rapport is dat de MKI  van vervanging oude riolering door nieuwe riolering hoger ligt (ongunstiger is) dan de MKI van rioolrenovatie. Dit komt mede door de bijkomende werkzaamheden als graafwerkzaamheden die bij rioolrenovatie veel beperkter zijn.

Wel wordt opgemerkt dat er vooralsnog weinig gegevens beschikbaar zijn van de verschillende liners die gebruikt worden voor renovatie. Het onderzoek is daarom beperkt tot één type. Leveranciers wordt dan ook aangeraden duidelijke MKI-cijfers te genereren. Deze kunnen dan meegenomen worden in vervolgonderzoeken én in de Nationale Milieu Databank die via DuBoCalc  voor o.a. besteksschrijvers en aanbestedende diensten van grote waarde is.

 

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het rapport “Rioolvervanging of Sleufloze renovatie? MKI-beoordeling“.  Dit rapport is te downloaden op de site van NSTT.

 

 

Deel dit bericht
Naar boven