NSTT Nieuwsbrief februari 2024

Geachte

Hierbij ontvangt u de digitale NSTT Nieuwsbrief. Alles om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken voor ondergrondse infra.Op de foto: verlegging en uitbreiding kabelnetwerk Den Haag, Fotografie; Carel Kramer in opdracht van Visser & Smit Hanab

Afschalen arbo-risicoklasse asbest bij rioolrenovatie

In de afgelopen tijd heeft NSTT in samenwerking met Stichting RIONED onderzoek uit laten voeren naar de arbo- en milieurisico’s bij werkzaamheden aan riolering met asbesthoudende voegenkit ter voorbereiding op de renovatie van die riolering. Uit het onderzoek blijken deze risico’s zeer laag te zijn. Reden voor NSTT en Stichting RIONED om het Ministerie SZW en het Ministerie I&W te verzoeken om een aangepast arbo-regime.

Meer informatie
Platform Veilig Sleufloos gelanceerd

Na een intensieve periode van voorbereiding is deze maand het NSTT - Platform Veilig Sleufloos gelanceerd ! Samen met haar leden heeft NSTT gewerkt aan dit Platform. Met als doel om samen de veiligheid in de sector sleufloze technieken te verhogen. Door het leren van elkaars incidenten en het samen werken aan nieuwe veiligheidsinstructies en branchebrede initiatieven. Iedereen die ‘iets’ met sleufloze technieken doet, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit Platform.

Meer informatie
CKB-Bijeenkomst Sleufloze Technieken
In 2023 is de Certificatieregeling Buizenlegbedrijven en Kabelinfrastructuur (CKB) gewijzigd. Over het deel 'sleufloze technieken' zijn veel vragen gerezen, onder andere over de benodigde deskundigheid en waar die te krijgen. CKB organiseert daarom een bijeenkomst om hier toelichting op te geven en om samen met de certificaathouders te komen tot een kwaliteitsimpuls m.b.t. de opleidingen.
Deze vindt plaats op 13 maart (14.00 - 16.00 u) in het Bouwhuis te Zoetermeer.

U kan zich aanmelden via www.ckb.nl.
CKB-Bijeenkomst Sleufloze Technieken
In 2023 is de Certificatieregeling Buizenlegbedrijven en Kabelinfrastructuur (CKB) gewijzigd. Over het deel 'sleufloze technieken' zijn veel vragen gerezen, onder andere over de benodigde deskundigheid en waar die te krijgen. CKB organiseert daarom een bijeenkomst om hier toelichting op te geven en om samen met de certificaathouders te komen tot een kwaliteitsimpuls m.b.t. de opleidingen.
Deze vindt plaats op 13 maart (14.00 - 16.00 u) in het Bouwhuis te Zoetermeer.

U kan zich aanmelden via www.ckb.nl.
Terugkijken ISTT-webinars
Wist u dat de internationale ISTT elk kwartaal een webinar organiseert? Deze digitale lezingen bieden een schat aan informatie over de jongste technische ontwikkelingen voor afwisselend sleufloze aanleg en leidingrenovatie.
Nieuwe webinars worden doorgaans een maand vooraf aangekondigd via ISTT en uiteraard ook NSTT.
De reeds gegeven webinars kan u terugvinden via www.istt.com. Ze zijn allemaal terug te zien voor NSTT-leden. Voor niet-leden is een beperkt aantal beschikbaar gemaakt.
Terugkijken ISTT-webinars
Wist u dat de internationale ISTT elk kwartaal een webinar organiseert? Deze digitale lezingen bieden een schat aan informatie over de jongste technische ontwikkelingen voor afwisselend sleufloze aanleg en leidingrenovatie.
Nieuwe webinars worden doorgaans een maand vooraf aangekondigd via ISTT en uiteraard ook NSTT.
De reeds gegeven webinars kan u terugvinden via www.istt.com. Ze zijn allemaal terug te zien voor NSTT-leden. Voor niet-leden is een beperkt aantal beschikbaar gemaakt.
NSTT Agenda.

13
MRT
CKB-Bijeenkomst Sleufloze Technieken
21
MRT
ALV en studiemiddag 2024
NSTT
T. 0346 - 723450
E. info@nstt.nl