Platform Veilig Sleufloos gelanceerd

Na een intensieve periode van voorbereiding is deze maand het NSTT - Platform Veilig Sleufloos gelanceerd !

Samen met haar leden heeft NSTT gewerkt aan dit Platform. Met als doel om samen de veiligheid in de sector sleufloze technieken te verhogen. Door het leren van elkaars incidenten en het samen werken aan nieuwe veiligheidsinstructies en branchebrede initiatieven.  Iedereen die ‘iets’ met sleufloze technieken doet,  wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit Platform.

 

 

In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid sterk toegenomen. Elke organisatie wil haar mensen veilig laten werken, incidenten voorkomen en uiteindelijk iedereen elke dag weer veilig thuis laten komen. Er is op dit gebied gelukkig al veel bereikt. Toch heerst het gevoel dat het nog veiliger kan, bijvoorbeeld door meer informatie-uitwisseling tussen bedrijven. Leer van elkaar en leer met elkaar.

Het Platform Veilig Sleufloos biedt deze mogelijkheid.

 

Het Platform biedt Safety Alerts aan al haar deelnemers naar aanleiding van veiligheidsincidenten in de sector. Ook ontwikkelt ze veiligheidsinstrumenten zoals materieelgebonden RI&E’s en ontwerprichtlijnen. Daarnaast geeft het een statistische basis voor branchebreed veiligheidsbeleid: van opdrachtgever en vergunningverlener tot uitvoerder en leverancier.

Basis is het melden van veiligheidsincidenten door de deelnemers: van bijna-incidenten tot ingrijpender situaties. De meldingen worden (anoniem) verwerkt voor brede toepassing onder het motto van ‘iedereen veilig thuis’. Dat kan in de vorm van een Safety Alert maar ook in de vorm van de reeds genoemde veiliigheidsinstrumenten.

Alle deelnemers ontvangen de Safety Alerts, zodat het veiligheidsissue zo breed mogelijk kan worden opgepakt. De veiligheidsinstrumenten en branchebeleid worden ook buiten het Platform verspreid. Veiligheid is ten slotte iets dat ons allen aangaat.

 

Het Platform staat open voor iedereen die ‘iets met sleufloze technieken’ heeft: booraannemers, reliningsbedrijven, adviesbureaus en leveranciers, maar ook netbeheerders, rioolbeheerders en inspectiebedrijven.

Voor meer informatie en voor deelname wordt verwezen naar  www.veilig-sleufloos.nl.

Deel dit bericht
Naar boven