Afschalen arbo-risicoklasse asbest bij rioolrenovatie

In de afgelopen tijd heeft NSTT  in samenwerking met Stichting RIONED onderzoek uit laten voeren naar de arbo- en milieurisico’s bij werkzaamheden aan riolering met asbesthoudende voegenkit ter voorbereiding op de renovatie van die riolering. Uit het onderzoek blijken deze risico’s zeer laag te zijn. Reden voor NSTT en Stichting RIONED om het Ministerie SZW en het Ministerie I&W te verzoeken om een aangepast arbo-regime.

 

In oudere rioolstelsels (aangelegd voor 1986) is soms asbesthoudende kit gebruikt om de rioolbuizen waterdicht te verbinden. Inmiddels zijn deze stelsels aan renovatie toe. Daarvoor moet de binnenkant ‘glad’ zijn. Eventuele uitstulpende kitresten zitten dan in de weg en moeten worden weggefreesd. Als de kit asbesthoudend is, kunnen er asbestvezels bij vrij komen. Om mensen hier tegen te beschermen worden er allerlei arbo-maatregelen getroffen. Dit is voor de uitvoering onprettig werken en kost tijd en geld. Het verwijderen van het riool is dan een vaak gekozen oplossing, hoewel dit duurzaamheid en kostenefficiëntie in de weg staat.

Onder aansturing van NSTT en Stichting RIONED is onderzoek uitgevoerd naar de asbest-emissie bij het wegfrezen van kitresten.  Het onderzoek toont aan dat er bij de freeswerkzaamheden niet of nauwelijks asbestvezels vrijkomen die uitvoerenden zouden kunnen inademen. En met een adequate werkwijze voor afvoer van het met asbestslijpsel verontreinigde rioolslib zijn ook de milieurisico’s volgens NSTT en Stichting RIONED voldoende te beperken. Daarmee lijkt een afschaling van de arbo-risicoklasse gerechtvaardigd. Het Ministerie van Sociale Zaken is verzocht om dit toe te staan. Als zij hiertoe besluit, dan wordt het renoveren van riolering van dit type riool eenvoudiger, financieel aantrekkelijker én – niet onbelangrijk – wordt de levensduur van het riool met vele decennia verlengd.

Deel dit bericht
Naar boven