Onderzoek

NSTT  heeft het verder ontwikkelen van sleufloze technieken hoog in het vaandel staan. Daarom stimuleert zij iedereen om dit te doen. Zo ontwikkelen onze leden zich vrijwel dagelijks. Of het nu gaat om kleine verbeteringen aan een machine of de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, alles draagt bij aan een betere toepassing. En daar zijn we als NSTT trots op. 

 

Omdat niet alle ontwikkelingen voortkomen uit de "praktijk van alledag", is er ook veel onderzoek nodig.

Gezien onze brede ledenkring, met organisaties en bedrijven uit de gehele keten, zijn wij in staat om veel kennis en aandacht te genereren. Daar tegenover staat dat we voorzichtig zijn om onze naam te verbinden aan onderzoek. Dit moet kwalitatief goed zijn, maatschappelijk of technisch relevant en uiteraard niet in concurrentie met onze leden tot stand komen.

 

Daarom geldt:

- Onderzoek waarbij NSTT betrokken is, dient een algemeen maatschappelijk doel en is pré-concurrentieel van aard.

- Onderzoek waarbij NSTT betrokken is, wordt openbaar toegankelijk gemaakt.

- Onderzoek waarbij NSTT betrokken is, is inzetbaar voor nieuw onderzoek.

 

Bij voorkeur stimuleert NSTT onderzoek bij derden, bijvoorbeeld door aandacht via onze mediakanalen. Indien mogelijk willen we graag participeren in onderzoek, bijvoorbeeld door inzet vanuit de vereniging, second-opinion-beoordeling, communicatie, verspreiding, etc. Indien een belangrijk onderzoeksthema niet opgepakt wordt door derden zal NSTT dit met haar leden zelf doen.

 

NSTT werkt bij haar onderzoek nauw samen met al haar leden, de TU Delft, Deltares, SIKB, COB, KIWA Technology en vele anderen.

 

Recent afgerond

In opdracht van NSTT heeft Ambient een onderzoek uitgevoerd naar de rol van sleufloze technieken in de energietransitie. Dit is afgerond in augustus 2019 Uit het onderzoek komt naar voren dat sleufloze technieken een beslissende rol voor het slagen van de energietransitie gaan spelen. De energienetten zullen sterk moeten worden aangepast en uitgebreid. Tezamen met de druk op de boven- en ondergrond vraagt dit om innovativiteit en creativiteit. No-dig blijkt daar bij uitstek het middel voor te zijn. Wel moeten partijen zich bewust zijn dat er vele scenario's mogelijk zijn voor wat betreft de energiedragers van de toekomst en de gevolgen hiervan voor de ondergrondse infrstructuur. Ieder zal, uitgaande van de eigen situatie, daarin keuzes moeten maken wat betreft bestuur, beleid en bedrijfsvoering.

 

 

Enkele lopende onderzoeken

Kwaliteitsimpuls voor Sleufloze technieken (NSTT ism SIKB)

Doel van van het initiatief is het geven van een kwaliteitsimpuls aan de uitvoering van gestuurde boringen en tunneling-projecten. Tegelijkertijd wordt door deze kwaliteitsimpuls ook een stuk kennis vastgelegd. Deze kennis komt vanuit diverse leden van de NSTT en partners van SIKB. De samenwerking via deze twee koepel-organisaties moet zorgen voor draagvlak onder de vele stakeholders en tegelijkertijd borgen dat de kennis ook voor de toekomst beheerd en onderhouden wordt.

Het initiatief bestaat uit drie samenwerkingsprojecten en is afgerond in 2021:

  • Richtlijn Geotechnisch onderzoek bij boringen  (2021)
  • Handreiking sleufloze aanleg voor Bevoegd gezag (2021)
  • Validatie van een protocol Boogboringen (2021)

Meer informatie: arthur.degroof@sikb.nl of info@nstt.nl.

 

 

Monitoringsprogramma maatregelen wortel-ingroei bij rioleringen (Gem. Ooststellingwerf en Sweco)

Doel is de effectiviteit van maatregelen tegen wortelingroei bij rioleringen aan te tonen. Het programma beslaat het inbrengen van inspectieresultaten gedurende een periode van vijf jaar door diverse rioolbeheerders. Op basis van de resultaten wordt inzicht verkregen over welke maatregelen wanneer toegepast kunnen worden.

Lees ook: publicatie wortelingroei in rioleringen

Meer informatie: rogier.vanalphen@sweco.nl

 

Naar boven