Doel

De NSTT heeft als doel:


"Het verder ontwikkelen en stimuleren van sleufloze technieken, alsmede het funderen en uitdragen van de maatschappelijke voordelen hiervan."

 

De NSTT bouwt aan dit doel door het organiseren van eigen activiteiten zoals:

  • onderzoek;
  • kennisdeling via lezingen en publicaties;
  • lezingen;
  • netwerkbijeenkomsten, beurzen en excursies;
  • studies;
  • promoten / ondersteunen van andermans activiteiten.

 

De activiteiten richten zich op sleufloze aanleg, onderhoud, renovatie en vervanging van ondergrondse kabels en leidingen. Dit zijn bijvoorbeeld openbare nutsvoorzieningen (incl. riool) en andere ondergrondse voorzieningen, met inbegrip van de aanpalende inspectie- en detectietechnieken voor de ondergrond.

 

Bovendien worden belanghebbenden zoals overheden, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en leveranciers bij elkaar gebracht voor het leggen van contacten en het uitwisselen van ervaringen.

Naar boven