Uitslag NSTT No-Dig Award 2017

PWN en LMR Drilling waren de grote winnaars van de NSTT No-Dig Award 2017. Voor hun gezamenlijke project ‘Gestuurde boring Den Helder – Texel, langste boring ooit’ ontvingen zij zowel de NSTT No-Dig Award als de NSTT Publieksprijs. Met dit belangrijke project is de watervoorziening van Texel voor de komende generaties veiliggesteld. 

 

 Volgens de vakjury was het project op twee punten baanbrekend. Ten eerste de lengte van de boring: 4,6 km op een diepte van 85 m onder de zeebodem, een absoluut record. Ten tweede een complete risicoanalyse bij het vooronderzoek en ontwerp, die tot een probleemloze uitvoering onder zeer risicovolle omstandigheden heeft geleid. PWN heeft hier een voortrekkersrol gespeeld, waarbij LMR Drilling voor een perfecte uitvoering heeft gezorgd.

Ook de NSTT Publieksprijs ging naar PWN en LMR Drilling. De leden van de vereniging NSTT konden dit jaar voor het  eerst stemmen voor deze prijs. Daarmee waren vakjury en publieksjury het volledig eens. 

 

Naast de inzending van PWN en LMR Drilling waren nog vier andere hoogwaardige inzendingen genomineerd.

 

Van drie inzendingen zijn ook films ontvangen. Deze films zijn te zien via:

 

 

Naar boven