Activiteiten

De NSTT-Afdeling Leidingrenovatie is actief bezig om invulling te geven aan haar doelstellingen. Ze doet middels Afdelings-eigen activiteiten en onderzoek. Ook is zij vertegenwoordigd in commissies van derden. Dit bestaat enerzijds uit het gezamenlijk verder ontwikkelen van de renovatietechnieken en anderzijds uit het bevorderen van toepassing van die technieken.

 

Een greep uit de activiteiten:

 

Afdelingsactiviteiten

  • Branchegerichte SWOT-analyse ‘Duurzaamheid Renovatietechnieken’
  • Diverse publicaties in vakbladen waaronder Vakblad Riolering
  • Publicatie over projecten in NSTT-uitgaven
  • Halfjaarlijks Ledenbijeenkomsten

 

Vertegenwoordiging commissies en werkgroepen derden

  • Deelname aan de NEN Normcommissie Afvalwatertechniek
  • Medewerking aan totstandkoming NEN-norm 7801:2020 “Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van liningtechnieken”
  • Volandis Commissie A-blad ‘Epoxy’ (namens NSTT)
  • Betrokkenheid Opleiding Rioolinspecteur St. Wateropleidingen (voorheen opleiding via St. RioNed)

 

Onderzoeken

  • Onderzoek asbesthoudende voegenkit in rioolstelsels (i.s.m. Stichting RioNed en NSTT)

Doel is om medewerkers gezond te laten werken in riolering waar mogelijk asbesthoudende voegenkit is toegepast. Het onderzoek bestaat uit een afwegingskader ter bepaling van verdachte situaties én uit handelingsprotocollen ingeval asbesthoudende voegenkit wordt aangetroffen.

Meer informatie: Stichting RioNed

Meer informatie: NSTT Afdeling Leidingrenovatie (rogier.vanalphen@sweco.nl)

 

 

  • Jaarlijks onderzoek productiecijfers Leidingrenovatie 

Jaarlijks onderzoekt de Afdeling de ontwikkeling in de productiecijfers. Hierbij wordt een uitvraag bij de aangesloten aannemers en installateurs gedaan over het aantal geïnstalleerde kilometers in het vorig boekjaar. Op grond van een langjarig onderzoek zijn hier trends uit te halen die voor toepassers en uitvoerders ten dienste staan.

Meer informatie:  NSTT-trendonderzoek

 

 

 

Naar boven