Actieve leden

Geen vereniging kan bestaan zonder de actieve inzet en inbreng van haar leden. Binnen de NSTT zijn wij gelukkig met een groot aantal personen die namens hun werkgever betrokken zijn binnen het bestuur, een commissie of een werkgroep. Ook buiten de NSTT zijn onze leden namens de vereniging actief.

 

U kan de actieve leden bereiken via het secretariaat: info@nstt.nl.

 

Bestuur:

 • De heer J.W. (Johan) Bosch – voorzitter *)
 • De heer M. (Mike) Woning (Deltares) – secretaris *)
 • De heer E.J. (Ernest-Jan) Achterhuis (Watt-Infra) – penningmeester *)
 • De heer dr.ir. (Wout) W. Broere (TU Delft)
 • De heer W. (Wil) Kovács (Gem. Rotterdam)
 • De heer R. (Ronald) van Krieken (Holland Drilling BV)
 • De heer P. (Paul) Vastenburg (Royal HaskoningDHV)
 • De heer P. (Peter) Wassenaar (Waternet)

 

*) Tevens lid Dagelijks Bestuur

 

Financiële Commissie:

 • De heer R. Petiet (Normag)
 • De heer W. Koop (A. Hak)
 • De heer K. Vogel (Teeuw & Vogel)

 

PR Commissie:

 • De heer E.J. Achterhuis  (Watt-Infra) – voorzitter
 • De heer R. van Alphen (Sweco)
 • De heer G. van der Haar (Royal HaskoningDHV)
 • Mevrouw J. Kouwenberg  (Kouwenberg Infra)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

NSTT No-Dig Event Commissie:

 • De heer A. Jutte  (2MaSTT) – voorzitter
 • De heer H. Diederen (Kragten)
 • De heer R. van Krieken (Holland Drilling)
 • De heer M. Wagenvoort (GMB)
 • De heer A. de Wagt (Rino Supply)
 • Mw. M. de Weert (Janssen Rioleringstechniek)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

Werkgroep Risicobeheersing / verzekeringen:

 • De heer P. Vastenburg (Royal HaskoningDHV BV)
 • De heer T. Everaers (Evenco)
 • De heer W. Hakman
 • De heer L. Thissen (Visser & Smit Hanab)
 • De heer R. Westra (Dunea)

 

Werkgroep Kennismanagement:

 • De heer M. Woning (Deltares) –voorzitter
 • De heer E.J. Achterhuis (Watt-Infra)
 • De heer R. van Alphen (Sweco)
 • De heer A. Dikkeschei (ProRail)
 • De heer J. Henzen (Gebr. van Leeuwen)
 • De heer H. Kruse (Deltares)
 • De heer R. van der Meer (LievenseCSO)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

Externe vertegenwoordigingen:

 • Richtlijn Boortechnieken: De heer E.J. Achterhuis (Watt-Infra)
 • St. CKB – projectgroep Opleidingen: De heer E.J. Achterhuis (Watt-Infra)
 • ISTT: De heer W. Broere (TU Delft)
 • Raad van Toezicht St. Pipeliner: De heer W. Broere (TU Delft)
 • Projectboard Kennisinitiatief SIKB - NSTT: De heer E.J. Achterhuis (Watt-Infra)
Naar boven