Actieve leden

Geen vereniging kan bestaan zonder de actieve inzet en inbreng van haar leden. Binnen de NSTT zijn wij gelukkig met een groot aantal personen die namens hun werkgever betrokken zijn binnen het bestuur, een commissie of een werkgroep. Ook buiten de NSTT zijn onze leden namens de vereniging actief.

 

U kan de actieve leden bereiken via het secretariaat: info@nstt.nl.

 

Bestuur:

 • De heer P. (Paul) Vastenburg (Royal HaskoningDHV) – voorzitter *)
 • De heer M. (Mike) Woning (Deltares) – secretaris *)
 • De heer E.J. (Ernest-Jan) Achterhuis (Waverail) – penningmeester *)
 • De heer dr.ir. (Wout) W. Broere (TU Delft)
 • De heer P. (Peter) Wassenaar (Waternet)

 

*) Tevens lid Dagelijks Bestuur

 

Financiële Commissie:

 • De heer B. van Bekkum (M.J. Oomen)
 • De heer I. Fluit (Normec QS)
 • De heerJ. Stam (Cebo)

 

PR Commissie:

 • De heer E.J. Achterhuis  (Waverail) – voorzitter
 • De heer M. Lhoest (Sweco)
 • Mevrouw G. van Loon  (Kouwenberg Infra)
 • Mevrouw M. de Weert (Janssen Rioleringstechniek)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

NSTT No-Dig Event Commissie:

 • De heer A. Jutte  (2MaSTT) – voorzitter
 • De heer H. Diederen (Kragten)
 • De heer R. van Krieken (Holland Drilling)
 • De heer M. Wagenvoort (GMB)
 • De heer A. de Wagt (Rino Supply)
 • Mevrouw M. de Weert (Janssen Rioleringstechniek)
 • De heer J. de Boer (NSTT)
 • Mw. M. van Hout (projectleider)

 

Platform Veilig Sleufloos

 • De heer J. van den Heuvel (Heijmans boortechnieken)
 • De heer R. Klarenbeek (Strukton Infratechnieken)
 • De heer J. Meerman (Van Gelder K.L.M.)
 • De heer B. Verbeek (Atron Engineering)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

Externe vertegenwoordigingen:

 • Richtlijn Boortechnieken: De heer E.J. Achterhuis (Waverail)
 • St. CKB – projectgroep Opleidingen: De heer E.J. Achterhuis (Waverail)
 • ISTT: De heer W. Broere (TU Delft)
 • Raad van Toezicht St. Pipeliner: De heer W. Broere (TU Delft)
Naar boven