Actieve leden

Geen vereniging kan bestaan zonder de actieve inzet en inbreng van haar leden. Binnen de NSTT zijn wij gelukkig met een groot aantal personen die namens hun werkgever betrokken zijn binnen het bestuur, een commissie of een werkgroep. Ook buiten de NSTT zijn onze leden namens de vereniging actief.

 

U kan de actieve leden bereiken via het secretariaat: info@nstt.nl.

 

Bestuur:

 • De heer J.W. (Johan) Bosch – voorzitter *)
 • De heer M. (Mike) Woning (Deltares) – secretaris *)
 • De heer E.J. (Ernest-Jan) Achterhuis (Fodere) – penningmeester *)
 • De heer dr.ir. (Wout) W. Broere (TU Delft)
 • De heer W. (Wil) Kovács (Gem. Rotterdam)
 • De heer H. (Hein) van Egmond (Royal HaskoningDHV)
 • De heer R. (Ronald) van Krieken (Holland Drilling BV)
 • De heer P. (Peter) Wassenaar (Waternet)

 

*) Tevens lid Dagelijks Bestuur

 

Financiële Commissie:

 • De heer B. de Jong (Normag)
 • De heer W. Koop (A. Hak)
 • De heer K. Vogel (Teeuw & Vogel)

 

PR Commissie:

 • De heer E.J. Achterhuis  (Fodere) – voorzitter
 • Mevrouw J. Alwon (ProRail)
 • De heer G. van der Haar (Royal HaskoningDHV)
 • Mevrouw J. Kouwenberg  (Kouwenberg Infra)
 • De heer P. van Poelje (A. Hak)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

NSTT No-Dig Event Commissie:

 • De heer A. Jutte  (2MaSTT) – voorzitter
 • Mevrouw J. Alwon (ProRail)
 • De heer H. Diederen (Kragten)
 • De heer R. van Krieken (Holland Drilling)
 • De heer M. Wagenvoort (GMB)
 • De heer A. de Wagt (SiteTec)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

Werkgroep Risicobeheersing / verzekeringen:

 • De heer H. van Egmond (Royal HaskoningDHV)
 • De heer T. Everaers (Evenco)
 • De heer W. Hakman
 • De heer L. Thissen (Visser & Smit Hanab)
 • De heer R. Westra (Dunea)

 

Werkgroep Kennismanagement:

 • De heer M. Woning (Deltares) –voorzitter
 • De heer E.J. Achterhuis (Fodere)
 • De heer R. van Alphen (Sweco)
 • De heer A. Dikkeschei (ProRail)
 • De heer H. van Egmond (Royal HaskoningDHV)
 • De heer J. Henzen (Gebr. van Leeuwen)
 • De heer H. Kruse (Deltares)
 • De heer R. van der Meer (LievenseCSO)
 • De heer J. de Boer (NSTT)

 

Externe vertegenwoordigingen:

 • Richtlijn Boortechnieken: De heer E.J. Achterhuis (Fodere)
 • St. CKB – projectgroep Opleidingen: De heer E.J. Achterhuis (Fodere)
 • ISTT: De heer W. Broere (TU Delft)
 • RaadvToezicht St. Pipeliner: De heer W. Broere (TU Delft)
 • Projectboard Kennisinitiatief SIKB - NSTT: De heer E.J. Achterhuis (Fodere)
Naar boven