Statuten & Reglementen

De vereniging functioneert op basis van statuten. Belangrijke zaken die hierin geregeld zijn, zijn onder meer doelstellingen, de ledenstructuur, de bestuursstructuur en de mogelijkheid tot het instellen van NSTT-afdelingen.

 

 

Voor de NSTT-afdelingen is een apart afdelingsreglement opgesteld.

Naar boven