Statuten & Reglementen

De vereniging functioneert op basis van statuten. Belangrijke zaken die hierin geregeld zijn, zijn onder meer doelstellingen, de ledenstructuur en de bestuursstructuur.

 

De statuten bieden ook de mogelijkheid tot het instellen van NSTT-afdelingen. Voor dergelijke NSTT-afdelingen is een apart afdelingsreglement opgesteld. Momenteel kent de NSTT één afdeling, te weten de NSTT Afdeling Leidingrenovatie.

Naar boven