NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2023

Smet Tunneling en Sitetec met LaValley Industries wonnen ieder één van de NSTT-No-Dig prijzen van dit jaar. Smet Tunneling won de 24e NSTT No-Dig Award 2023 voor haar online-monitoringssysteem bij micro-tunneling. Sitetec won, samen met LaValley Industries, de NSTT Publieksprijs 2023 met de introductie van de Tonghand exit-tool. Aldus werden de prijzen broederlijk verdeeld.

 

De innovatie van Sitetec betrof de introductie van de Tonghand-exittool op de Nederlandse markt. Deze Tonghand-tool maakt het mogelijk om bij het uittredepunt van een boring de boorstangen en ander boorequipment los te koppelen en aan te draaien, zonder dat personeel zich direct in de zone rond het boorequipment hoeft te bevinden. Feitelijk gebeurt dit op gecontroleerde wijze vanuit de cabine van de operateror van de Tonghand. Dat vergroot de veiligheid van personeel, hetgeen in toenemende mate een aandachtspunt is binnen de NSTT. Daarnaast is het draaimoment bij aankoppelen te controleren zodat koppelingen beter worden uitgevoerd en minder snel beschadigd raken. En ook wordt de benodigde tijd voor het koppelen van stangen aan exit-zijde verkort, hetgeen tot een beheersbaar en sneller boorproces leidt.

 

De inzending van Smet Tunnelling laat zien dat online monitoringssystemen, waarin verschillende datastromen en geografische informatie overzichtelijk en real-time beschikbaar gemaakt worden tijdens het boorproces, zoals die al verscheidene jaren voor grote boortunnelprojecten gebruikt worden, nu ook voor projecten met beperktere diameter en omvang ingezet kunnen worden. Zeker in stedelijke omgeving maakt dit een betere controle van het boorproces mogelijk en verlaagt het risico op omgevingsbeïnvloeding en schade aan bebouwing. De koppeling met gasbewaking in hetzelfde monitoringssysteem draagt bij aan de veiligheid van personeel, terwijl de uitgebreide zettingsmonitoring bij zal dragen aan de beperking van risico’s en overlast voor de omgeving.

 

Juryvoorzitter Wout Broere over beide inzendingen: "Het valt de jury op dat er dit jaar geen grote en grensverleggende projecten ingediend zijn. Het zijn juist innovaties in methode en materieel, gericht op  het vergroten van de veiligheid en beheersbaarheid van het boorproces. De jury is van mening dat deze combinatie van verbeterde procesbewaking, aandacht voor veiligheid van personeel en omgeving, en in het algemeen de verbeterde  beheersing van de risico’s voor de omgeving, bijdraagt aan een verdere acceptatie van sleufloze technieken".

 

 

Zie voor meer informatie over de winnende inzendingen:

 

De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan. De NSTT Publieksprijs werd dit jaar toegekend door de meer dan 2000 bezoekers van het NSTT No-Dig Event 2023.

 

De uitreiking vond plaats tijdens de afsluiting van het NSTT No-Dig Event op 12 oktober 2023 te Nijkerk.

Naar boven