Eerdere winnaars NSTT No-Dig Award

 • 2016: Smet-Tunneling: Engineering en toepassing pull-back systeem voor microtunneling, toegepast op  tunnel D 3600mm in Kopenhagen <poster>
 • 2015: Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland, A. Hak Drillcon: Verkrijging geotechnische informatie Marsdiep door toepassing onderzoekstechnieken in pilotboring <poster>
 • 2014: Kouwenberg Infra, gemeente Hoorn en HB Adviesbureau: Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te gemeente Hoorn <poster>
 • 2013: Visser & Smit Hanab, De Nieuwe Warmteweg en Warmtebedrijf Rotterdam: met het project "De Nieuwe Warmteweg Rotterdam" <poster>
 • 2012: Heijmans Civiel Boortechnieken en Gemeente Sittard-Geleen: “Water in de gracht” <poster>
 • 2011: BAM Nelis Infra en Waternet: Rioolrenovatie Europaboulevard <poster>
 • 2010: Gasunie en A. Hak Leidingbouw: Boring onder het Hartelkanaal
 • 2009: Gemeente Tilburg, Hobas en Heijmans Civiel: Sleufloze renovatie van een stamriool
 • 2007: Projectorganisatie Betuwe Route en Visser & Smit Hanab: Onderwaterboring ten behoeve van aanpassing Calandbrug
 • 2005: Hoogheemraadschap Delfland (als opdrachtgever): renovatie en uitbreiding afvalwatertransportnet Segmeer met o.m. 39 kruisingen
 • 2003: HWZ Leidingen en Waterleidingmaatschappij Limburg: Maasboring bij Linne
 • 2001: KPN en Gem. Amsterdam, Dienst Waterbeheer en Riolering: aanleg glasvezelkabel voor telefoniedoor het riool
 • 1999: Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland: aanleg 68 kilometer transportleiding met behoud van natuur en historie dankzij 30 kruisingen met No-Dig technieken
 • 1997: Ministerie van Verkeer & Waterstaat: “een visie met toekomst: onderzoek naar mogelijkheden van Unit Transport per pijpleiding”
 • 1996: Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR): sleufloze aanleg van 720 m riool- en gasleiding Boskoop
 • 1994: Duinwaterbedrijf Zuid-Holland: 50% sleufloze renovatie en uitbreiding Bergambachtleiding tbv watertransport
 • 1992: Gemeente Tilburg: sleufloze aanleg 730 m overslagriool
Naar boven