Eerdere winnaars NSTT No-Dig Award

Acquaint, Dunea en GMB: 40 km leidingspectie - <poster> <beschrijving>

  Tennet, Denys, NRG en Kouwenberg: Wereldwijd eerste ondiepe horizontale boring van 2.000 meter met Electric Power Pipe - <poster> <beschrijving>

  • 2021: Van Vulpen en Oasen: Elektrisch gestuurde boring over 2,3 km met DN700 - <poster> <beschrijving> <film>
  • 2020: Van Leeuwen Sleufloze Technieken en C-Ventus: Aanlanding van twee hoogspanningskabels voor TenneT in Borssele <toelichting>
  • 2019: Vattenfall, Denys, en Van Vulpen: Assemblage staal-in-staal warmteleidingen - een olympische uitdaging <toelichting>
  • 2018: Gemeente Arnhem, Kumpen en Van der Ven: Renovatie moerriool Arnhem <toelichting>
  • 2017: PWN en LMR Drilling: Gestuurde boring Den Helder – Texel, langste boring ooit <toelichting>
  • 2016: Smet-Tunneling: Engineering en toepassing pull-back systeem voor microtunneling, toegepast op  tunnel D 3600mm in Kopenhagen <poster>
  • 2015: Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland, A. Hak Drillcon: Verkrijging geotechnische informatie Marsdiep door toepassing onderzoekstechnieken in pilotboring <poster>
  • 2014: Kouwenberg Infra, gemeente Hoorn en HB Adviesbureau: Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te gemeente Hoorn <poster>
  • 2013: Visser & Smit Hanab, De Nieuwe Warmteweg en Warmtebedrijf Rotterdam: met het project "De Nieuwe Warmteweg Rotterdam" <poster>
  • 2012: Heijmans Civiel Boortechnieken en Gemeente Sittard-Geleen: “Water in de gracht” <poster>
  • 2011: BAM Nelis Infra en Waternet: Rioolrenovatie Europaboulevard <poster>
  • 2010: Gasunie en A. Hak Leidingbouw: Boring onder het Hartelkanaal
  • 2009: Gemeente Tilburg, Hobas en Heijmans Civiel: Sleufloze renovatie van een stamriool
  • 2007: Projectorganisatie Betuwe Route en Visser & Smit Hanab: Onderwaterboring ten behoeve van aanpassing Calandbrug
  • 2005: Hoogheemraadschap Delfland (als opdrachtgever): renovatie en uitbreiding afvalwatertransportnet Segmeer met o.m. 39 kruisingen
  • 2003: HWZ Leidingen en Waterleidingmaatschappij Limburg: Maasboring bij Linne
  • 2001: KPN en Gem. Amsterdam, Dienst Waterbeheer en Riolering: aanleg glasvezelkabel voor telefoniedoor het riool
  • 1999: Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland: aanleg 68 kilometer transportleiding met behoud van natuur en historie dankzij 30 kruisingen met No-Dig technieken
  • 1997: Ministerie van Verkeer & Waterstaat: “een visie met toekomst: onderzoek naar mogelijkheden van Unit Transport per pijpleiding”
  • 1996: Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR): sleufloze aanleg van 720 m riool- en gasleiding Boskoop
  • 1994: Duinwaterbedrijf Zuid-Holland: 50% sleufloze renovatie en uitbreiding Bergambachtleiding tbv watertransport
  • 1992: Gemeente Tilburg: sleufloze aanleg 730 m overslagriool
  Naar boven