Het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NSTT kan worden aangegaan door instanties en organisaties (bedrijfslidmaatschap) of door personen.

 

Bedrijfsleden

 • kunnen tot maximaal vijf personen opnemen als contactpersoon;
 • hebben vijf stemmen op de Algemene Ledenvergadering;
 • hebben toegang tot de kennis- en onderzoeksdatabase van ISTT via het NSTT-lidmaatschap;
 • kunnen toetreden tot een of meer NSTT-afdelingen;
 • worden opgenomen op onze website met een link naar de eigen website;
 • kunnen deelnemen aan één of meer commissies en of werkgroepen;
 • ontvangen per contactpersoon (digitaal) uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten, waaronder de ALV annex studiemiddag, andere themabijeenkomsten, excursies, etc;
 • ontvangen per contactpersoon circa 4x per onze Nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken op het gebied van ontwikkelingen, juridische kwesties en ander nieuws. Daarnaast houdt het secretariaat u op de hoogte van nuttige bijeenkomsten of ander nieuws.

 

Persoonsleden

 • beschikken over een persoonlijk - niet overdraagbaar – lidmaatschap;
 • hebben één stem op de Algemene Ledenvergadering;
 • worden opgenomen op onze website Kunnen deelnemen aan één of meer commissies en of werkgroepen
 • ontvangen (digitaal) uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten, waaronder de ALV annex studiemiddag, andere themabijeenkomsten, excursies, etc;
 • ontvangen circa 4x per onze Nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken op het gebied van ontwikkelingen, juridische kwesties en ander nieuws. Daarnaast houdt het secretariaat u op de hoogte van nuttige bijeenkomsten of ander nieuws.  

 

Uw investering

De contributie voor het lidmaatschap van de NSTT bedraagt voor bedrijfsleden € 900,= per jaar en voor persoonsleden € 90,= per jaar (bedragen excl. BTW)

 

Bij ingang gedurende een lopend kalenderjaar bedraagt de contributie het evenredig deel over het aantal resterende volle maanden ingaande de (verzend) datum waarop de lidmaatschapsbevestiging is verzonden.

Organisaties die lid wensen te worden van NSTT kunnen zich hiervoor aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier zal het secretariaat contact met u opnemen.

Naar boven