Bestuur

De NSTT kent een bestuursmodel uit “twee lagen”: een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

 

Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt onder meer in het initiëren, voorbereiden en doen uitvoeren van alle beleidsmatige thema’s binnen de vereniging.  

Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de dagelijkse zaken, de aansturing van onderzoek en projecten en representeert de vereniging naar buiten. De leden van het dagelijks bestuur maken tevens deel uit van het algemeen bestuur.

 

De leden van de NSTT kiezen het algemeen bestuur. Zij kiezen tevens rechtstreeks de voorzitter. De overige portefeuilles worden binnen het bestuur verdeeld.

 

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • De heer ing. P. (Paul) Vastenburg (Royal HaskoningDHV) - voorzitter
  • De heer ir. M. (Mike) Woning (Deltares) - secretaris
  • De heer ir. E.J. (Ernest-Jan) Achterhuis (Waverail) - penningmeester
  • De heer dr. ir. W. (Wout) Broere (TU Delft)
  • De heer P. (Peter) Wassenaar (Waternet)

 

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

 

Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden ondersteund door de algemeen secretaris, de heer ir. J.F. (Jelle) de Boer.

Naar boven