De Vereniging en haar historie

De Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) is in 1988 ontstaan op in navolging van de International Society for Trenchless Technology, die is opgericht in 1986. De NSTT heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling en bevordering van sleufloze technieken, alsmede het funderen en uitdragen van de maatschappelijke voordelen hiervan. De vereniging biedt antwoord op uw individuele vragen en probeert in de collectiviteit van de sector grotere vraagstukken gezamenlijk op te pakken.

Inmiddels zijn er meer dan 200 bedrijven, instanties en personen lid van de NSTT. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de gehele breedte van de sector. Van overheid en kennisinstituut tot uitvoerder / aannemer, van ingenieurs- en adviesbureau tot materiaal- en materieelleverancier. Allen hebben als professional direct te maken met kabels en leidingen in de ondergrond. En allen delen zij binnen de vereniging hun passie om sleufloze technieken nog verder te ontwikkelen en nog meer toe te passen.

 

Historie

Eind zeventiger jaren zijn in Nederland sleufloze technieken voor het eerst toegepast. Het ging toen op het boren van korte leidingen. De technieken werden vanuit het buitenland (met name de Verenigde Staten) geïmporteerd en met behulp van Amerikaanse ingenieurs toegepast.

Voor het “nieuwe vakgebied” werd in 1985 de eerste internationale No-Dig conferentie in Londen georganiseerd. Het bleek een succes: de oprichting van de International Society for Trenchless Technology (ISTT) was in 1986 een feit. Binnen een jaar had de ISTT meer dan 1.000 leden van circa 40 verschillende nationaliteiten.

Op de tweede internationale No-Dig conferentie in Londen in 1987 waren circa 40 Nederlandse en Belgische deelnemers aanwezig, met een ruime vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven. Het werd duidelijk dat de toepassing van sleufloze technieken in de Lage landen ver achterliep op het buitenland. Echter, gezien de grote bevolkingsdichtheid en de beperkte ruimte zouden sleufloze technieken zeer geschikt zijn.

Om de toepassing van sleufloze technieken te bevorderen leek de oprichting van een eigen Nederlandstalige vereniging, als dochtervereniging van de ISTT, noodzakelijk. Dit werd onderkend in diverse bijeenkomsten met het bedrijfsleven. Voorwaarde was wel dat de basis van de vereniging verbreed zou worden met opdrachtgevers en raadgevende ingenieursbureaus. De officiële oprichting van de “Netherlands Society for Trenchless Technologies”,  vertaald naar de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen, vond plaats op 29 december 1988. Hiermee ontstond een sectorbrede vereniging voor alles wat met sleufloze technieken te maken had.

 

Na de oprichting

Sinds de oprichting hebben zowel de sleufloze technieken als de vereniging een grote vlucht genomen. De vereniging heeft daarbij altijd langs twee sporen gewerkt: verdere ontwikkeling en nadere stimulering.

De ontwikkeling van sleufloze technieken heeft in bijna 30 jaar vele onderzoeken en rapporten opgeleverd. Veel van deze onderzoeken zijn uitgevoerd door of met medewerking van de NSTT.

Als leden een onderzoek zelf of met een aantal partners kunnen uitvoeren, dan zal NSTT daar graag aandacht aan besteden, maar niet deelnemen. Als een onderzoek niet uitgevoerd kan worden door één of meer leden, dan kan NSTT zelf de handschoen opnemen. Voorbeelden van het laatste zijn algemene inleidingen, risico-onderzoek, kwaliteitsregelingen, verwerking van boorvloeistoffen en regelgeving rond diepteligging.

 

Het stimuleren van de technieken is bij de NSTT altijd hand in hand gegaan met inhoud. Op basis van recent onderzoek of grensverleggende projecten wordt jaarlijks een uitgebreide studiemiddag gehouden, verzorgt NSTT elk kwartaal een Nieuwsbrief en ondersteunt ze al jarenlang het geo-technisch studiegenootschap “De Ondergrondse” van de TU Delft.

Ook reikt de NSTT sinds 1992 de NSTT No-Dig Award uit een prijs voor een organisatie of project dat op een bijzondere manier heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. De Award is tot 2009 tweejaarlijks uitgereikt, sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt.

 

Daarnaast organiseert NSTT zelf grote No-Dig events. Reeds in 1991 wordt de eerste “Nationale No-Dig Beurs” gehouden. Dit groeit – middels de samenwerking met Ahoy’ Rotterdam uit tot het latere Infratech. In 1990 en in 2005 organiseert NSTT het jaarlijkse internationale ISTT-No-Dig Congres annex beurs strijkt neer in Nederland. Beide keren met veel internationale congresbezoekers en beursgangers uit alle werelddelen.

Vanaf 2010 wordt het tweejaarlijkse NSTT No-Dig Event georganiseerd. Inmiddels uitgegroeid tot het grootste No-Dig Event in de Benelux: een tweedaags event met beleven (demonstraties, wedstrijden), zien (binnen- en buitenbeurs) en kennen (meer dan 30 lezingen) met de volledige focus op No-Dig.

Naar boven