NSTT No-Dig Award 2021

Maar liefst vijf inzendingen waren in 2021 genomineerd voor de jaarlijkse prestigieuze NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs. Vijf projecten die ieder op een eigen manier blijk gaven van het vormgeven en toepassen van innovaties binnen de sector. Nieuwe technieken en doorontwikkeling van bestaande technieken stonden centraal met daarbij een focus, variërend van verduurzaming middels electrificering van het materieel en sleufloze aanleg van warmtenet-aansluitingen tot verdere reductie van bovengrondse verstoring duur miniaturingsering van de techniek en verlengen van de aanleglengten . Twee belangrijke aspecten die bij de maatschappelijke opgaven rond de energietransitie een grote rol spelen.

 

Het winnende project werd de verlegging van een stalen drinkwaterleiding (DN700) langs de A27 over een lengte van 5,7 km verlegd. Deze werd uitgevoerd door Van Vulpen, in opdracht van Oasen. Met de verlegging ontstaat ruimte voor een verbreding van de snelweg en blijft de drinkwatervoorziening van ca. 650.000 liter per uur gegarandeerd. De verlegging werd geheel sleufloos uitgevoerd met vier compleet elektrische gestuurde boringen. Eén hiervan ging over een lengte van 2,3 km onder een Natura2000-gebied door. Gevolg onder meer weinig overlast voor de omgeving en een CO2-reductie van maar liefst 70%.

 

Zie voor meer informatie over het project:

 

 

Ook de andere nominaties waren van hoge kwaliteit, aldus de jury. Allen getuigden van een goede, innovatieve toepassing van sleufloze technieken in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie, vermindering van hinder en vergroting van de sleufloze mogelijkheden.

 

Andere projecten die waren genomineerd:

 

 Verwacht mag worden dat alle toegepaste innovaties in de verschillende nominaties in de komende periode veelvuldig toegepast gaan worden.

 

De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een vakjury. De NSTT Publieksprijs wordt gekozen door de NSTT-leden.

 

De uitreiking vond plaats op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2022.

Naar boven